KSČM***Nymbursko jako na dlani

Ke stažení

 • Likvidace cukrovaru Hrochův Týnec v obrazech ke stažení ZDE
 • "Ať žije vláda! . . . . . Ale za svoje."

  ...

  Rychlé info

  2. 3. 2023 od 16 hodin beseda v Malém sále s Kateřinou Konečnou a dalšími
  8. 3. 2023 od 14 hodin okresní oslava Mezinárodního dne žen
  1. 5. 2023 okresní oslava 1. Máje Nymburk od 10 hodin

  Koutek poezie

  Mějme je rádi

  Každý roku začátek, ohlédnem se nazpátek. Abychom si byli jistí, že nejsme jen pesimisti.
  Máme vládu, prezidenta, každému z nich roste renta. Správně jsme se snažili, tak nám všechno zdražili.
  Byli přitom spravedliví. Jenom hlupák se jim diví. Proč chudákům přidávat? Stejně budou nadávat.
  Podle vlastní logiky volí prvky taktiky. Snadněji se přece postí, ten kdo nemá všeho dosti.
  Proto dají sami sobě v této lidsky těžké době. Nač jsou lidu hmotné statky? Zbytečně by dělal zmatky.
  Rádi nesou tíhu moci a činí tak ve dne v noci. Jen když mohou svému lidu přinést v žití trochu klidu.
  Vzali by i větší věno. Bohužel. Je dokradeno. Heslo však zní: „Nepřestat. Chudé lidi potrestat.
  Když nebudou mít žádnou sílu, těžko vyhrabou se z jílu“. A tak mocní svojí pílí míří směle k svému cíli.
  Řekněte. No není hezká, cesta do prdele Česká?

  Sociálně právní poradna KSČM

  poradna@kscm.cz

  Naši odborníci se budou snažit zareagovat na vaše dotazy nejpozději do 7 pracovních dnů.
  Nabízíme vám poradenství v těchto oborech:
  •lidská práva a sociálně právní ochrana dětí
  •občanské právo
  •pracovní a správní právo
  •sociální problematika
  •zdravotní problematika
  •bytová problematika
  •školská problematika,
  sociálně patologické jevy
  dětí a mládeže
  •genderová problematika
  •ekologická problematika
  •finanční poradenství
  •bezpečnostní problematika
  •zemědělská problematika
  S důvěrou se obracejte na odborníky KSČM.
  Upozornění: Tato občanská poradna nemůže v žádném případě nahrazovat kompetence orgánů státu nebo plnit úlohu arbitra.


  Priority volebního programu KSČM

  * Práce pro všechny za spravedlivou mzdu

  * Žádná tolerance k omezování sociálních jistot, důstojný život i pro seniory

  * Investice do lidí, vědy a nových technologií jako základ boje proti krizi

  * Zdravé životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, regulace trhu

  * Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví

  * Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie

  * Společnost vzdělání a kultury

  * Šance pro mladé na kvalitní život

  * Rovný přístup k informacím a rozvoj informačních technologií

  * Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek


  Karel KRYL

  Karel Kryl

  Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou: ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou, ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes na dělali zrádce.

  Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky, farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

  Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda, zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda, král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem. král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

  Demokracie panuje od Aše po Humenné, samet i něha v pánu je a zuby vylomené, Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

  Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů, a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

  Jdi na obsah Jdi na menu
   

  ÚVODNÍ SLOVO NOVÉHO PŘEDSEDY

  1. 2. 2008

  Obrazek    Jmenuji se Miroslav Červinka, jsem z Milovic, Je mi 58 let a pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná. Mám-li to zkonkretizovat, pracuji na vydané živnostenské listy na truhlářství, sklenářství a na zednické práce. Jak již jsem uvedl, jsem milovičák, ale narodil jsem se v Křinci, zde na okrese Nymburk. Vyučil se řemeslu truhlář u Komunálních služeb Milovice.

   V odborném oboru jsem se postupně vypracovával na předního dělníka, vedoucího pracoviště, až po vedoucího provozovny – truhlářství v Milovicích při Okresním Podniku služeb Nymburk (OPS).

     Ve veřejném životě, v roce 1971 – tento rok byl takovým mezníkem v mém žití – jsem byl v komunálních volbách zvolen za poslance MNV a tuto funkci jsem vykonával – nyní se říká zastupitel města Milovice – po dobu nepřetržitě 35 let. Začal jsem jako člen komise stavební, zemědělské a životního prostředí. Později předseda komise obchodní a cestovního ruchu. Od roku 1981 až do roku 2001 jsem byl členem rady MěÚ Milovice.

     V té době jsem také zastával funkci jednatele a hospodáře Místního výboru Národní fronty, později tajemníka MV NF.

     Po dobu třech volebních období jsem byl uvolněn z OPS Nymburk pro volenou funkci – tajemník MNV Milovice.

     Po převratu – či sametové revoluci – jsem jako komunista nebyl přímo zlikvidován z funkcí, ale v roce 1992 jsem byl radou města ustanoven vedoucím Drobné provozovny při MěÚ Milovice a o tři roky později pověřen kumulovanou funkcí vedoucího Domovní správy Milovice u Okresního Bytového podniku se sídlem v Poděbradech.

    Obě tyto provozovny neměly však právní subjektivitu a jejich činnost byla městem Milovice ukončena. A tak od prosince roku 1996 podnikám. Nu, zdůrazňuji, jsem malý živnostníček.
  Obrazek

     Z dalších veřejné funkce bych uvedl, že jsem odborářský funkcionář. Od roku 1971 jako úsekový důvěrník – ještě vlastně v roce 1964 jsem byl zakládajícím členem BSP a tento kolektiv jsem vedl do roku 1989. Od roku 1971 pracuji nepřetržitě v ZV ROH – nyní ZV OS. Od roku 1975 jsem členem pléna OOR Nymburk, v dalších volebních obdobích člen předsednictva OOR Nymburk.

      Ve vrcholových orgánech od roku 1981 jsem byl kandidátem České odborové rady, při následných volbách členem pléna ČOR až po jeho rozpuštění. Pod vedením s. Karla Heneše jsem byl jeden ze zakládajících členů nových, alternativních odborů Čech, Moravy a Slezska, dříve ještě Slovenska.

     Ze současných funkcí, které mám uvádím následující:

  - předseda MO OS státních orgánů a organizací pro obvod Křinec (1984). Jsem to menší obecní úřady na okrese Nymburk, ale vlastně i větší, jako Kostomlaty, Křinec, Libice nad Cidlinou, Loučeň a jiné, abych se někoho nedotkl.

  - dále předseda MOOS ČMS odborářů na okresu Nymburk při OV KSČM

  - člen Územního zastupitelstva OS ČMS, jehož předsedou je Stanislav Grospič

  - člen Komise pro rozvoj, výstavbu a životní prostředí města Milovice

   
     A teprve nyní se dostávám k činnosti v KSČM, kde až dosud, kromě předsedy ZO KSČM v Milovicích, jsem jiné funkce neměl. Přestože jsem nezastával funkce, práce, činnost a poslání komunistické strany mě ale cizí není. Mnohokrát jsem absolvoval školení v Krajské politické škole v Rabini a v Čelákovicích. Vykonával jsem 3. měsíční stáž na OV KSČ, úspěšně jsem v roce 1988 zakončil VUML

     Veliké a nejcennější zkušenosti mám ze života a z praxe. Ať již jako řemeslník se zákazníkem, či funkcionář ke spoluobčanům, nebo ke stranickým kolegům. Myslím, že dovedu vyslechnout, vžít se do situace, poradit a rozhodnout. Svěřené funkce dělám svědomitě a poctivě.

     V osobním a rodinném životě by bulvární tisk o mě neměl co psát! Žiji více jak 38 let ve spokojeném manželství s ženou Hanou, máme 37 letého syna a dvě vnučky. Bydlíme v rodinném domku v Milovicích, který jsme si svépomocí postavili.

     Tolik asi k nahlédnutí a odhalení odborného, politického i osobního života.

     Dovolte ještě abych jménem ZO KSČM Milovice i jménem svým, jako nově zvolený předseda OV KSČM v Nymburce, poděkoval soudružce Dr. Jarmile Šmídové za pomoc naší organizaci a za její – řekl bych – mateřský přístup k jednotlivcům.

     Nyní, když se rozhodla odejít, tak jako člověk, který tomu všemu obětoval plno osobního volna, po dobu tolika let a v té nejhorší politické době, tak vím z vlastní zkušenosti, že takový člověk nedokáže ze dne na den zavřít za sebou dveře. Proto si přeji, aby ty dveře byly stále otevřeny a aby u nás byla vítána a přijata vždy tak, jako tomu bylo dosud za jejího předsedávání.

     Osobně Vám děkuji za projevenou důvěru ve vedení Okresního výboru a i když jsem předeslal, že zkušenosti ve stranické práci nemám, jsou zde přeci zkušení a pracovití místopředsedové a vlastně celý Výkonný výbor, který mi poradí a i pomůže. Rád se zúčastním následných schůzí, abych lépe pronikl do stranických problémů naše okresu. Rád se osobně setkám s každým členem naší strany. Čest práci!

  Obrazek

   

  Náhledy fotografií ze složky Okresní konference 19.1.2008