Hned jak bylo vyjednáno to, na čem se i Paroubkova strana podílela, bylo vše špatně. Chápu, že mistr politických obratů potřebuje být v televizi každý večer v hlavních zprávách a tudíž potřebuje i něco národu sdělit. Ale jeho postoje jsou trapné. 

Jednak kritizuje něco o čem sám věděl. Vláda velké koalice by si nedovolila schválit něco, k čemu by neměla od jedné z velkých stran mandát. A premiér Fischer to řekl jasně: Paroubek věděl co tam vláda jede vyjednat, věděl i o taktice naší vlády! Tak proč ten humbuk? Připomíná mi to Paroubkovy obraty ať už jde o předčasné volby - tam taky se ráno probudil a vše bylo jinak, nebo jeho postoj k americké základně v ČR, kdy byl nejdřív pro a po zjištění, že by to v ČSSD neustál, musel stáhnout ocas a bít se v prsa jak je proti. Jeho postoj ostatně v této věci ukázal postoj k návštěvě viceprezidenta Bidena, který nám přijel nabídnout mobilní rakety pro větší bezpečnost.

Ale zpět k výjimce pro Klause. Osobně se mi nelíbí, že bychom neměli dosáhnout na základní práva občanů EU. Dost jiným způsobem to ve vztahu k platnosti Benešových dekretů vyřešili Slováci a zdá se mi, že dobře. Na druhou stranu je Česká republika vázána v postoji vůči svým občanům jinými dokumenty a třeba i součást ústavního pořádku naší země - Listina základních práv a svobod - obsahuje slušný popis základních práv, na něž mají naši občané právo. Pro ČR platí od roku 1977 jak Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, tak Mezinárodní pakt o právech hospodářských, kulturních a sociálních. Takže výjimka v nižší formě popisuje něco, co už u nás je. Otázkou je, zda výjimka nepřipraví naše občany o právo bojovat o vlastní osud na půdě EU, ale to je otázka. Důležité je, že vlastnická páva, a po zkušenostech z různými arbitrážemi a výdeji majetku nejrůznějším lidem, kteří občanství opět získali za podivných okolností, zůstanou zachována a nevznikne právní skulina pro žaloby na naši zem, která vyhnala ze svého území tři milióny vlastizrádců. 

Důležité je vědět, jak to myslí předseda sociálních demokratů "upřímně" s politickými postoji, jde mu jen o to, se vyřvat, dohody neplní a chová se jako dítě. Postoj odborů vyjádřený předsedou Štěchem není nic jiného než postoj senátora sociální demokracie.

Zdeněk Milata