KSČM***Nymbursko jako na dlani

Ke stažení

 • Likvidace cukrovaru Hrochův Týnec v obrazech ke stažení ZDE
 • "Ať žije vláda! . . . . . Ale za svoje."

  ...

  Rychlé info

  2. 3. 2023 od 16 hodin beseda v Malém sále s Kateřinou Konečnou a dalšími
  8. 3. 2023 od 14 hodin okresní oslava Mezinárodního dne žen
  1. 5. 2023 okresní oslava 1. Máje Nymburk od 10 hodin

  Koutek poezie

  Mějme je rádi

  Každý roku začátek, ohlédnem se nazpátek. Abychom si byli jistí, že nejsme jen pesimisti.
  Máme vládu, prezidenta, každému z nich roste renta. Správně jsme se snažili, tak nám všechno zdražili.
  Byli přitom spravedliví. Jenom hlupák se jim diví. Proč chudákům přidávat? Stejně budou nadávat.
  Podle vlastní logiky volí prvky taktiky. Snadněji se přece postí, ten kdo nemá všeho dosti.
  Proto dají sami sobě v této lidsky těžké době. Nač jsou lidu hmotné statky? Zbytečně by dělal zmatky.
  Rádi nesou tíhu moci a činí tak ve dne v noci. Jen když mohou svému lidu přinést v žití trochu klidu.
  Vzali by i větší věno. Bohužel. Je dokradeno. Heslo však zní: „Nepřestat. Chudé lidi potrestat.
  Když nebudou mít žádnou sílu, těžko vyhrabou se z jílu“. A tak mocní svojí pílí míří směle k svému cíli.
  Řekněte. No není hezká, cesta do prdele Česká?

  Sociálně právní poradna KSČM

  poradna@kscm.cz

  Naši odborníci se budou snažit zareagovat na vaše dotazy nejpozději do 7 pracovních dnů.
  Nabízíme vám poradenství v těchto oborech:
  •lidská práva a sociálně právní ochrana dětí
  •občanské právo
  •pracovní a správní právo
  •sociální problematika
  •zdravotní problematika
  •bytová problematika
  •školská problematika,
  sociálně patologické jevy
  dětí a mládeže
  •genderová problematika
  •ekologická problematika
  •finanční poradenství
  •bezpečnostní problematika
  •zemědělská problematika
  S důvěrou se obracejte na odborníky KSČM.
  Upozornění: Tato občanská poradna nemůže v žádném případě nahrazovat kompetence orgánů státu nebo plnit úlohu arbitra.


  Priority volebního programu KSČM

  * Práce pro všechny za spravedlivou mzdu

  * Žádná tolerance k omezování sociálních jistot, důstojný život i pro seniory

  * Investice do lidí, vědy a nových technologií jako základ boje proti krizi

  * Zdravé životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, regulace trhu

  * Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví

  * Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie

  * Společnost vzdělání a kultury

  * Šance pro mladé na kvalitní život

  * Rovný přístup k informacím a rozvoj informačních technologií

  * Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek


  Karel KRYL

  Karel Kryl

  Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou: ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou, ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes na dělali zrádce.

  Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky, farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

  Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda, zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda, král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem. král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

  Demokracie panuje od Aše po Humenné, samet i něha v pánu je a zuby vylomené, Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

  Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů, a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

  Jdi na obsah Jdi na menu
   

  Kandidáti KSČM v Nymburce pro volby 2010

  Městský výbor KSČM Nymburk

  Předseda Městského výboru v Nymburce Alois Prudký (vpravo) a členka Zastupitelstva města Nymburk Mgr. Věrka Beranová (vlevo).

  Obrazek

  Adresa:

  Obecní dům,
  Nymburk, Smetanova 55, ov.nymburk@tiscali.cz

  Historie a současnost města

  ObrazekKrálovské město Nymburk vděčí za své založení Přemyslu Otakaru II. Přesné datum, kdy bylo započato s výstavbou Nymburka, však dodnes není úplně známo. Název Nymburk je odvozen od slova Neuenburch a byl původně osídlen německy mluvícími osadníky. Český jazyk převládl nad německým jazykem až v 15. století po husitských válkách.

  V současnosti k přijatému letopočtu vzniku města roku 1275, byla cesta poměrně dlouhá a komplikovaná.

  Již na konci 8. století bylo prvními osvícenci odmítnuto založení města (Vícemílova) roku 779, jak je uvedeno v Hájkově kronice. O století později bylo vyloučeno datum 1219 (vztahuje se k Litoměřicím) a později i rok 1257. K tomuto datu se totiž vztahuje nejstarší dochovaná listina o městě Nymburce vydaná pro zdejší dominikánský klášter. Tento text je nám znám pouze z rukopisu ve formulářové sbírce. A protože jde o text nezachovaný v originální listině ani v nějakém kopiáři, ale jen ve formulářové sbírce, je nutné k němu přistupovat obzvláště opatrně. Důkladnému kritickému rozboru bylo podrobeno zejména údajné datum vzniku zápisu do sbírky - rok 1257. Historický výzkum toto datum zcela jistě vyloučil a naopak klade vznik listiny pro dominikánský klášter až na samý sklonek vlády krále Přemysla Otakara II. přesněji mezi 25. listopad 1274 a 21. listopad 1276[1]. Proto se rok 1275 jeví jako nejpravděpodobnější datum, kdy král uložil lokátorovi Konrádovi (někdy se uvádí Kunrátovi), aby vyměřil a zřídil město Nymburk. Samotné založení bylo však pravděpodobně dokončeno až za vlády krále Václava II.

  Husitské války v 15. století se dotkly města jen nepatrně (byl vydrancován klášter dominikánů) a tak rozkvět trval celé období gotiky a renesance prakticky do začátku 17. století. Třicetiletá válka (1618-1648) přervala život bohatého a výstavného měšťanského sídla. Během ní byl Nymburk vypálen a vydrancován, pevnost byla téměř zničena, hradby pobořeny. Jen pomalu se do města vracel život, často ještě narušen velkými požáry. Zlomem v novodobé historii bylo až zavedení železnice k městu v roce 1870. Od té doby se sídlo rozrůstalo, byly vystavěny nové budovy, došlo k regulaci řeky Labe, k výstavbě nového mostu a hydroelektrárny s plavební komorou. Město po staletích expandovalo za pás hradeb. Původní středověký půdorys ale zůstal zcela zachován.

  ObrazekHistorické jádro Nymburka bylo r. 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Najdete v ní především chrám sv. Jiljí, vzácnou ukázku gotické cihlové architektury z let 1280 - 1380, část cihlové hradby v lokalitě Na Přístavě, oba vodní příkopy, kterými dodnes proudí říční voda. Dále kapli sv. Jana Nepomuckého - původně součást kostela dominikánského kláštera z 13. století, obnovenou renesanční radnici z roku 1526, bývalou městskou vodárnu z roku 1597 zvanou Turecká věž, morový sloup z roku 1717 nebo zpřístupněnou část renesanční sladovny ze 16. století v přízemí budovy Městského úřadu v ulici U Staré sladovny. Všechny tyto pamětihodnosti a další zajímavá místa jsou zahrnuty v naučné turistické trase s 68 zastávkami, kterou pro návštěvníky Nymburka připravilo město spolu se Společností přátel starého Nymburka. Mapa zachycující tyto body je umístěna mimo jiné na Náměstí Přemyslovců.

  ObrazekVe 20. století od roku 1945 do roku 1990 zaznamenalo město nebývalý rozkvět. Kromě rozvíjení průmyslového potenciálu města souvisejícího s železničním uzlem, zde prosperoval cukrovar (dnes neexistuje), dále pivovar a celá řada dalších podniků. Rozšířeno bylo nádraží a vybudovány mimoúrovňové příchody k nástupištím. V oblasti školství rozvoje dosáhlo železniční učiliště.

  Byla postavena podstatná část bytového fondu.

  Průmysl

  Nymburk je důležitou železniční křižovatkou s depem kolejových vozidel ČD. S provozem železničních dopravních prostředků souvisí podnik ŽOS.
  Důležitým výrobním podnikem je firma JDK, spol. s r.o, , která vyrábí chladicí zařízení a vyváží je do celého světa.
  Čínská firma provozuje výrobu televizních obrazovek.

  ObrazekSport
  Dnes reprezentuje město zejména basketbalový tým. Úspěchy lze zaznamenat v oblasti hokeje i fotbalu.
   

  Komentáře

  Přidat komentář

  Přehled komentářů

  Poraďte soudruzi

  (antikomunistka , 3. 3. 2014 17:01)

  Poraďte , co s Rusáky na Krymu ? Vy s nimi máte zkušenosti a umíte to s nimi .

  o zločincích a zločinech

  (antikomunista, 11. 2. 2014 9:57)

  Ano , bývalí bolševičtí kádři jsou stále na koni , nymburští bývalí tajemníci OV KSČ Němeček a Horáček se svými rodinami podnikají z nakradených peněz ve svých funkcích , Horáčková ordinuje v Kokosu a chytila se dětských domovů a zařízení pro seniory ( prostě ti , co se nemohou bránit ), neboť těžko by hledala normální klienty mezi běžnými občany - po Nymburce známa neblaze .

  O církevních restitucích

  (Dana z venkova, 1. 2. 2014 14:36)

  Katolická církev vykonala za svou existenci nesrovnatelně více dobrého než špatného ,osobně mám velmi dobré zkušenosti s jejich psychologickou poradnou a pomocí , pomohli mi v tíživé životní situaci ( na rozdíl od úředníků státních ), navrácení majetku si zaslouží , dělají užitečnou práci pro potřebné ! Komunisti je vůbec nemají co kritizovat ! Měli vždy plnou hubu dělnické třídy a učení Marxe , přitom za jejich vlády každý bolševický papaláš jenom hrabal ( devizová konta , vily ,chalupy , zahraniční auta )- my starší ročníky to máme v živé paměti , oblbovat dnes KSČM může jen úplně mladé lidi , kteří si to pamatovat nemohou .

  Komentář ke komentáři

  (Pavel z Nymburka, 27. 1. 2014 19:01)

  Přečetl jsem si dnes komentář o těch Horáčkových a cítím potřebu se k němu připojit , KSČM vůbec nezúčtovala s bývalou KSČ ( jak tvrdí ) ,např. Horáčkovi při vás stále pracují ( a jiní ) byl to takový estébácký tandem : on tajemník nymburské OV KSČ , ona psychiatryně ( dlouho bez atestace a v podstatě i bez zájmu o medicínu ), která se nemálo podílela na zneužívání této vědy pro účely odklízení lidí režimu nepohodlných . Samozřejmě ani jeden nebyl nikdy potrestán ( v Čechách to není zvykem ), klidně si podnikají a KSČM jim dává prostory i své požehnání . Pak ať nám něco vykládá !

  Komoušům

  (Ročníky 50.,60. léta, 26. 1. 2014 13:05)

  Když chcete být jiní , chcete , aby vám lidé věřili , pak byste se měli ale důkladně očistit a zbavit špatných lidí - lidí , kteří jsou na okrese neblaze proslulí - např. Horáčkovi : madam má u vás v Kokosu ordinaci , když byl manžílek u vesla ( v 80.letech okresním tajemníkem )nosila se jako pávice , s pacienty ( hlavně obyčejnými lidmi ) jednala velmi přezíravě , někdy přímo krutě tvrdě a sprostě - vědoma si svého nedotknutelného postavení . My - ročníky , kteří si takové věci pamatujeme , vám proto jen tak neuvěříme a volit nebudeme , dokud takoví a podobní budou stále ve vašich řadách .

  Dotaz

  (Zájemce do KSM..., 23. 8. 2013 20:04)

  Prosím Vás, kde je možné dostat přihlášky do KSM?
  Děkuji.

  Hledáme Fr.Matyščák

  (Jindra Skořepa, 9. 8. 2013 9:53)

  Dobrý den. Jsem od té smělosti poprosit o informaci
  zda nemáte povědomí o Frant. Matyščákovi. Je 5O let
  od založení voj.útvaru jejímž byl 1.velitelem. Udajně nyní žije (?) v Lysé n/L.
  Děkuji ! Jindra Skořepa, K.Vary. Tel.: 732402616
  mail.: jindra.skorepa@seznam.cz
  Ověřit možno u Pepíka MURCI - 725646038 př.OV KV

  Jsou voliči KSČM lidské kreatury ?

  (Prof. Dr. Jan Patočka, 5. 10. 2010 8:31)

  Prof. Dr. Jan Patočka, DrSc., Dr. h. c., (1. června 1907 Turnov – 13. března 1977 Praha) byl jedním z nejvýznamnějších českých filosofů 20. století. Zabýval se fenomenologií, filosofií dějin, filosofickým dílem J. A. Komenského, T. G. Masaryka a E. Husserla, českou literaturou, uměním a kulturou. Patočkovo dílo a jeho osobnost výrazně ovlivnily soudobé české myšlení, zejména v kruzích nezávislé inteligence a disentu 60. až 80. let.

  Signatář Charty 77 (1.1.1977) a jeden z prvních tří mluvčích (s V.Havlem a J. Hájkem). Svými posledními texty k CH 77 jí vtiskl výrazný občanský a mravní charakter (v duchu své vlastní filosofie). Po setkání s holandským ministrem zahraničí Van der Stoelem byl opakovaně vyslýchán komunistickou StB, po jednom jejím náročném výslechu byl hospitalizován a zemřel na mozkovou mrtvici.

  Pro HILL

  (Občan města Nymburka, 14. 9. 2010 16:14)

  Nic proti Vám, ale názorově mi připadáte jako jeden ze stáda těch, pro které je komunista apriori zločinec i v dnešní, rádoby demokratické době. Zkuste se oprostit od toho, co je od roku 1990 obyvatelům ČR podsouváno a účelově tvarováno, zkuste se podívat, kolik bývalých členů KSČ (ne KSČM) je ještě dnes ve vrcholné politice převlečeno do kabátů pravicových stran, kolik zneuznaných členů KSČ (opět ne KSČM) se stalo po roce 1968 disidenty atd. atd. :-)

  Tak přijďte

  (komunista, 14. 9. 2010 1:00)

  na naše zasedání do Obecního domu, tam tu zločinnost probereme.

  Zločinný komunizmus

  (HILL, 11. 4. 2010 15:24)

  Poraďte jak zakázat zločinný komunizmus a jak potrestat komunistické zločince?
  Děkuji za odpověď a nebojte se!