KSČM***Nymbursko jako na dlani

Ke stažení

 • Likvidace cukrovaru Hrochův Týnec v obrazech ke stažení ZDE
 • "Ať žije vláda! . . . . . Ale za svoje."

  ...

  Rychlé info

  2. 3. 2023 od 16 hodin beseda v Malém sále s Kateřinou Konečnou a dalšími
  8. 3. 2023 od 14 hodin okresní oslava Mezinárodního dne žen
  1. 5. 2023 okresní oslava 1. Máje Nymburk od 10 hodin

  Koutek poezie

  Mějme je rádi

  Každý roku začátek, ohlédnem se nazpátek. Abychom si byli jistí, že nejsme jen pesimisti.
  Máme vládu, prezidenta, každému z nich roste renta. Správně jsme se snažili, tak nám všechno zdražili.
  Byli přitom spravedliví. Jenom hlupák se jim diví. Proč chudákům přidávat? Stejně budou nadávat.
  Podle vlastní logiky volí prvky taktiky. Snadněji se přece postí, ten kdo nemá všeho dosti.
  Proto dají sami sobě v této lidsky těžké době. Nač jsou lidu hmotné statky? Zbytečně by dělal zmatky.
  Rádi nesou tíhu moci a činí tak ve dne v noci. Jen když mohou svému lidu přinést v žití trochu klidu.
  Vzali by i větší věno. Bohužel. Je dokradeno. Heslo však zní: „Nepřestat. Chudé lidi potrestat.
  Když nebudou mít žádnou sílu, těžko vyhrabou se z jílu“. A tak mocní svojí pílí míří směle k svému cíli.
  Řekněte. No není hezká, cesta do prdele Česká?

  Sociálně právní poradna KSČM

  poradna@kscm.cz

  Naši odborníci se budou snažit zareagovat na vaše dotazy nejpozději do 7 pracovních dnů.
  Nabízíme vám poradenství v těchto oborech:
  •lidská práva a sociálně právní ochrana dětí
  •občanské právo
  •pracovní a správní právo
  •sociální problematika
  •zdravotní problematika
  •bytová problematika
  •školská problematika,
  sociálně patologické jevy
  dětí a mládeže
  •genderová problematika
  •ekologická problematika
  •finanční poradenství
  •bezpečnostní problematika
  •zemědělská problematika
  S důvěrou se obracejte na odborníky KSČM.
  Upozornění: Tato občanská poradna nemůže v žádném případě nahrazovat kompetence orgánů státu nebo plnit úlohu arbitra.


  Priority volebního programu KSČM

  * Práce pro všechny za spravedlivou mzdu

  * Žádná tolerance k omezování sociálních jistot, důstojný život i pro seniory

  * Investice do lidí, vědy a nových technologií jako základ boje proti krizi

  * Zdravé životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, regulace trhu

  * Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví

  * Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie

  * Společnost vzdělání a kultury

  * Šance pro mladé na kvalitní život

  * Rovný přístup k informacím a rozvoj informačních technologií

  * Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek


  Karel KRYL

  Karel Kryl

  Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou: ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou, ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes na dělali zrádce.

  Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky, farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

  Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda, zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda, král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem. král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

  Demokracie panuje od Aše po Humenné, samet i něha v pánu je a zuby vylomené, Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

  Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů, a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

  Jdi na obsah Jdi na menu
   

  Chování církví za války

  3. 10. 2009

  Během první světové války se k válce přihlásila celá řada církví. Zvláštní místo na obou stranách zákopů zaujala však katolická církev. Její zvláštní význam pro oba tábory byl v tom, že na jedné straně žehnala zbraním Dohody a prohlašovala její boj za jedině spravedlivý v zájmu demokracie a svobody (Francie, Belgie), stejně jako dala své požehnání centrálním mocnostem (Rakousko-Uhersku, Bavorsku). Na druhé straně se tvářila jako mezinárodní organizace zprostředkovávající mír (poselství papeže Pia X. bojujícím národům (1916, 1917) a snažila se svou maskou mírotvorce ukolébati vzrůstající rozčarování a roztrpčení lidových mas. Služby katolické církve byly penězi nezaplatitelné, ale i všechna ostatní náboženství – bez rozdílu – se dala cynicky a otevřeně do služeb masového vraždění.

  ObrazekV tom byly všechny církve zajedno: katolíci v Rakousku a ve Francii, protestanti v Prusku a v Anglii, pravoslavní v Rusku, muslimové v Turecku, adventisté a badatelé Bible, čeští bratři a americké sekty. Kněží všech těchto náboženství prohlašovali světovou válku za „vyšší božské řízení“, za trest za zpupnost lidskou. Zároveň však uctívali své bohy, kteří přiřknou vítězství svým vyvoleným národům. Všude vyzývali věřící jménem svých náboženství, aby šli radostně na smrt za boha, císaře a vlast. Žehnali zbraním a rozpoutávali zuřivé šovinistické válečné štvaní proti „těm na druhé straně“.

  Nikdy neukázalo náboženství komu slouží lépe než za první světové války (1914-1918). Přinášíme výběr prohlášení a postojů jednotlivých představitelů církví.

   

  Otokar Kernstock, štýrský farář a katolický básník

  Drvoštěpi štýrské země,

  Řežte pažbou srbské plémě.

  Každou ranou, kterou pálí

  Štýrský lovec, co jen stačí,

  Ruský medvěd nechť se svalí.

  Z plodů Itálie ať nám tlačí

  Štýrský vinař na svém lisu

  Krvavého vína mísu!

   

  Na bojištích se konaly polní mše kde feldkuráti kropili děla, ruční granáty, plynové bomby a strojní pušky „svěcenou vodou“.

  Katolická církev vydala milióny brožur s obrazem krvavého Viléma II., ověnčeného vavřínem a prosbami k bohu, Ježíši a panně Marii, aby mu požehnali. Vojákům to bylo dáno jako talisman.

   

  Evangelický farář Traub, kletba „Gott strafe England“ (Nechť Bůh potrestá Anglii)

  Tato válka je trest boží za hříchy lidí a my Němci jsme spolu s našimi spojenci vykonavatelé božího soudu. Není pochyby, že království boží touto válkou zmohutní a bude prohloubeno. A musíme zde jasně a určitě prohlásit: Ježíš dal své přikázání „Milujte nepřátele své“ jen pro styk mezi jednotlivci, ale nikoli pro vzájemný poměr národů. Ve sporu mezi národy je konec lásce k nepřátelům. Zde nemusí jednotlivý voják mít výčitek svědomí! Dokud zuří bitva, nemá Ježíšovo přikázání platnost! Není platné v hodině boje. Přikázání o lásce k nepřátelům nemá pro nás na bojišti význam. V tomto případě není zabíjení hříchem, ale službou vlasti, křesťanskou povinností, ano službou bohu! Je to služba bohu a svatá povinnost, která nám velí potrestat naše protivníky strašnou silou, a je-li toho třeba, zničit je! A proto opakuji vám, dokud v této válce hřmí děla, nemá Ježíšovo přikázání „Milujte nepřátele své“ platnost! Pryč se všemi výčitkami svědomí! Říkáte mi však: Proč jsou tisíce mužů zmrzačeni? Proč bylo tolik vojáků oslepeno? Protože Bůh tím chce zachránit jejich duše! Ohlédněte se a modlete se tváří v tvář zázraku pána! Doveď nás, bože, do ráje!

   

  Vyznání víry, píseň evangelického faráře Geyera

  Slyšíte modlitbu?

  Náš bůh je naše povinnost.

  Ať za nás mluví kanóny,

  Toť naše láska, naše ctnost!

  Ať letí naše patrony,

  Jak otčenáš náš bohu blíž,

  Nechť nade vším tím trůní kříž!

  Nasaďte bajonet!

   

  Šrapnely, kulomet,

  To místo vody svěcené,

  Jak kadidlo pak vyčoudí

  Ten granát viny zhřešené,

  Jež pánbůh mírně posoudí.

  Však komu mina zasyčí

  A nepřítele nezničí,

  Navěky zatracen!

   

  Granáty opasen

  Je voják místo růžence

  A všecky perly vybuchnou.

  Ve válce není nad Němce

  A nepřátelé ohluchnou,

  Až modlitbu tu uslyší,

  Kdy ruce spjaty ve drápy.

  Už nepřátelé nedýší,

  Vždyť jsme teď katu za chlapy

  Nejvyšším vyvoleni!

   

  Pravoslavná církev prohlásila cara Mikuláše II. ještě za jeho života za svatého a rozdávala jeho obrazy, na nichž byl zobrazen se svatozáří jako bůh. I Kerenského vláda byla církví označena vládu dosazenou boží vůlí, ofenzívy za křížové cesty.

   

  Turečtí imámové líčili věřícím, jež turečtí pašové poslali na balkánskou frontu a do východních stepí, válku jako „svatou válku“, nařízenou samotným Mohamedem.

   

  A jak se chovala církev za druhé světové války?

  Obrazek


   

  Náhledy fotografií ze složky Život za První republiky 1918 - 1938

  Komentáře

  Přidat komentář

  Přehled komentářů

  Nemohu souhlasit se zapojením badalelů Bible do první světové války

  (Petr , 16. 10. 2014 23:26)

  Badatelé Bible již od samého začátku války jasně chápali, že zabít člověka, je v očích Boha velmi špatné.
  Například v 6. svazku Úsvitu milénia, který vyšel v roce 1904, byli Badatelé bible povzbuzeni, aby se nezapojili do války. Bylo v něm ale uvedeno, že ,,když je křesťan odveden, měl by usilovat o to, aby mohl sloužit u nebojových jednotek."
  Díky článku ve Strážné věži z 1. října 1915 začali badatelé Bible otázce neutrality ve válečných konfliktech rozumět lépe. Bylo zde napsáno:,,Přemýšlíme o tom, zda bychom se takovým jednáním nedopustili kompromisu. Co kdyby někomu kvůli tomu, že odmítá nosit uniformu a sloužit v armádě, hrozilo zastřelení? Co by bylo horší? Být zastřeleni za to, že jsme věrní Knížeti pokoje a že odmítáme porušit jeho příkaz, nebo být zastřeleni ve službách těchto pozemských králů? Z těchto možností bychom si vybrali tu první - raději bychom zemřeli za svou věrnost vůči nebeskému králi."
  Toto je jeden z mnoha důkazů, které jasně ukazují smýšlení a jednání sdružení badatelů Bible za 1. světové války.
  Stojí za povšimnutí postoj badatelů Bible (tehdy již světků Jehovových) za druhé sv. války. Jejich jednání a chování bylo jasně odlišitelné od všech ostatních církví. Svědkové Jehovovi, jako jediné náboženství jako celek, se jasně distancovali. Jen oni měli speciální označení na svých šatech od nacistů - fialový trojúhelník. Bylo to označení pro jediné náboženství ve všech koncentrácích. Proč? Protože jak sám Hitler prohlásil: ,,Tu havěť vymítím a na jméno Jehova si už nikdo nevzpomene!"


  ....

  (Libor, 5. 10. 2009 22:27)

  Podle mě je to článek,který dobře označuje co je církev zač...

  Tak blbej članek jsem dlouho nečetl

  (Benedikt, 3. 10. 2009 22:54)

  Ano skutečně, autor ma v hlave asi úplne vygumovano, bohužel se ani nepodepsal! Nedivím se za takovy blábol, by se musela jeho učitelka na základní škole stydět. Bůh však odpustí všem!