KSČM*Příručka pro komunální politiky zde ke stažení*Výsledky voleb pro KSČM*Naši lidé*Nymbursko jako na dlani*Minulost jaká byla*Náš program

Aktuality

 • Likvidace cukrovaru Hrochův Týnec v obrazech ke stažení ZDE
 • Milovické UCHO je ke stažení ZDE
 • Jste svědky korupce u sebe doma, nahlašte nám ji a budeme proti ní společně bojovat!

 • Zpravodaj OV KSČM Nymburk podzim 2011 ke stažení zde
 • Zpravodaj OV KSČM Nymburk ke stažení zde
 • Podporujeme české vědce!
 • Spočítejte si svou ekologickou stopu!
 • "Ať žije vláda! . . . . . Ale za svoje."

  ...

  Poslanci KSČM ve Středočeském kraji PS PČR

  1. JUDr. Stanislav Grospič, 44 let, člen KSČM, právník, Mladá Boleslav
  2. Bc. Miloslava Vostrá, 44 let, členka KSČM, ekonomka, Braškov
  3. Bc. Jan Klán, 26 let, člen KSČM, student VŠ, Záboří nad Labem

  Koutek poezie

  Mějme je rádi

  Každý roku začátek, ohlédnem se nazpátek. Abychom si byli jistí, že nejsme jen pesimisti.
  Máme vládu, prezidenta, každému z nich roste renta. Správně jsme se snažili, tak nám všechno zdražili.
  Byli přitom spravedliví. Jenom hlupák se jim diví. Proč chudákům přidávat? Stejně budou nadávat.
  Podle vlastní logiky volí prvky taktiky. Snadněji se přece postí, ten kdo nemá všeho dosti.
  Proto dají sami sobě v této lidsky těžké době. Nač jsou lidu hmotné statky? Zbytečně by dělal zmatky.
  Rádi nesou tíhu moci a činí tak ve dne v noci. Jen když mohou svému lidu přinést v žití trochu klidu.
  Vzali by i větší věno. Bohužel. Je dokradeno. Heslo však zní: „Nepřestat. Chudé lidi potrestat.
  Když nebudou mít žádnou sílu, těžko vyhrabou se z jílu“. A tak mocní svojí pílí míří směle k svému cíli.
  Řekněte. No není hezká, cesta do prdele Česká?

  Počasí

  Haló noviny GUE-NGL logo GUE-NGL logo

  Sociálně právní poradna KSČM

  poradna@kscm.cz

  Naši odborníci se budou snažit zareagovat na vaše dotazy nejpozději do 7 pracovních dnů.
  Nabízíme vám poradenství v těchto oborech:
  •lidská práva a sociálně právní ochrana dětí
  •občanské právo
  •pracovní a správní právo
  •sociální problematika
  •zdravotní problematika
  •bytová problematika
  •školská problematika,
  sociálně patologické jevy
  dětí a mládeže
  •genderová problematika
  •ekologická problematika
  •finanční poradenství
  •bezpečnostní problematika
  •zemědělská problematika
  S důvěrou se obracejte na odborníky KSČM.
  Upozornění: Tato občanská poradna nemůže v žádném případě nahrazovat kompetence orgánů státu nebo plnit úlohu arbitra.


  Priority volebního programu KSČM

  * Práce pro všechny za spravedlivou mzdu

  * Žádná tolerance k omezování sociálních jistot, důstojný život i pro seniory

  * Investice do lidí, vědy a nových technologií jako základ boje proti krizi

  * Zdravé životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, regulace trhu

  * Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví

  * Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie

  * Společnost vzdělání a kultury

  * Šance pro mladé na kvalitní život

  * Rovný přístup k informacím a rozvoj informačních technologií

  * Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek


  Karel KRYL

  Karel Kryl

  Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou: ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou, ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes na dělali zrádce.

  Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky, farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

  Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda, zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda, král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem. král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

  Demokracie panuje od Aše po Humenné, samet i něha v pánu je a zuby vylomené, Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

  Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů, a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

  Jdi na obsah Jdi na menu
   

  Stránka shrnující dosavadní dění okolo záměru obnovit letiště Milovice-Boží Dar

  AKTUALITA

  Dne 30.7.2009 proběhla v Milovicích avizovaná schůzka mezi zástupci starostů, Středočeské rozvojové a.s. a zástupci Odboru regionálního rozvoje SČK.
  Ing. Vytiskou (vedoucí Odboru regionálního rozvoje) byl představen návrh Soutěžních podmínek pro akci Regenerace území bývalého voj. výcvikového prostoru Mladá v majetku Středočeského kraje - soutěž o návrh záměru využití území.

  Nejdůležitější v zadávacích podmínkách je, že jasně určují, co v dané lokalitě být nesmí:
  -velké letiště s pravidelným provozem velkých letadel generující enormní hlukové a jiné zatížení životního prostředí
  - velké průmyslové nebo skladovací areály generující enormní požadavky na dopravu s negativními důsledky na životní prostředí
  - zařízení generující životnímu prostředí škodlivé působky - hluk, nebezpečné látky (polétavý prach,těkavé jedovaté aj. látky)
  - zařízení s potenciálem bezpečnostních rizik pro okolí (jako zábavní průmysl s uplatněním hazardních her atd.)

  Jedná se o materiál, který půjde do rady, a který může ještě naznat změn.

  Co se týká studie, kterou kraj nechal zpracovat - jedná se o zjištění stavu a návrhy 2 variant řešení s propočtem nákladů na jednotlivé kroky, přehledem možných pracovních míst - varianta I.- necelých 6 tisíc, varianta II. cca 10,5 tisíce pracovních míst. Pracovní místa jsou rozmanitá od nekvalifikovaných po vysoce kvalifikované. Hovoří se zde ale také o výši využitelnosti těchto pracovních míst - dle praxe je obvyklé, že je využita cca 1/3 místními a ostatní pracovníci jsou odjinud. Tolik statistika. Studie navrhuje řešení šetrné k životnímu prostředí, se zachováním malého sportovního letiště.

  ---------

  Na Božím Daru byly opraveny některé komunikace

  (vlastní zpráva) Z iniciativy krajského zastupitele a zároveň obyvatele Milovic Zdeňka Milaty (KSČM) byla opravena páteřní technická komunikace spojující "město duchů" přibližně v linii silnice Straky - křižovatka býv. Mladá - směr letiště. Byly odstraněny výtluky, které nutily řidiče často k jízdě v protisměru. "Osobně bych chtěl poděkovat za vstřícný postoj náměstkovi hejtmana Robinu Povšíkovi (ČSSD) za realizaci jednoho ze závěrů Velikonočního jednání v Milovicích, které proběhlo z mé iniciativy," podotkl Milata a dodal: "Je zajímavé, že o té silnici se do této doby příliš nevědělo, byla vedena spíš jako technická komunikace. Jsem také rád, že se zde naplno projevilo to co se mi podařilo prosadit - práce odsouzených na opravě a údržbě místních komunikací. Prostředků v krajském rozpočtu je málo a tímto způsobem se podařilo udělat některou práci trošku navíc", uzavřel.

  článek Nymburský deník (24.2.2009): Kolem letiště se opět začíná diskutovat

  článek Nymburský deník (8.2.2009): Letiště jako místo pro výuku řidičů?

  článek Nymburský deník (5.2.2009): Boeingy v Milovicích nebudou

  článek Nymburský deník (27.11.2008): Nymbursko má poprvé náměstka hejtmana

  článek Nymburský deník (2.11.2008): Starostové: Už věříme, že letiště nebude

  ---Volby říjen 2008---

  Usnesení č. 105-26/2008/RK ze dne 01.10.2008

  Výběr nabídek – projektů „Jak nejlépe využít prostor bývalého vojenského prostoru Mladá a přilehlého okolí“

  Rada kraje po projednání

  I. b e r e n a v ě d o m í informaci o projednávání a výběru nabídek - projektů výběrového řízení „Jak nejlépe využít prostor bývalého vojenského prostoru Mladá a přilehlého okolí“

  II. s c h v a l u j e výběr uchazečů: Dunstar, a. s. (Trojanova 12, Praha 2, resp. doručovací adresa Revoluční 3, Praha 1, 110 00) a Prague IC, s.r.o.(V Kolkovně 910/8, 110 00 Praha 1), s kterými bude dále jednáno o předmětném využití BVVP Mladá

  III. p ř e r u š u j e tímto výběrové řízení, a tím je dán prostor vybraným uchazečům pro jednání s obcemi

  Profily firem

  Dunstar, a.s.: obnova letiště dle v současnosti zpracovávané studie krajem, investice více jak 50 mld. Kč., zpracován projekt "EUROZÓNA MLADÁ - Technicko ekonomická studie projektu" (dokončení v roce 2017)

  Prague IC, s.r.o.: logistický mezinárodní park s cargo terminálem a kontejnerovým překladištěm na letišti (investice 35-43 mld. Kč), vznik společné a.s. s vložením stávající krajské a.s. a pozemků (10 % pro kraj a dalších 6 %, když získá související pozemky od státu, což má firma předjednáno), mají příslib úvěru od České spořitelny a zpracovány různé varianty projektu rozvoje letiště

  Oficiální prezentace + zvukový záznam

  www.vsejany.cz/vismo/zobraz_dok.asp

  Obrazová dokumentace

  www.ovkscm.estranky.cz/fotoalbum/letiste

   Články

  13.10.2008 http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/letiste20081013.html Starostové sestavili komisi na Boží Dar 

  18.9.2008 www.ovkscm.estranky.cz/clanky/bendl-uklidnoval-starosty-obci

  9.9.2008 http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/letiste20080908.html - na té fotce jsme vyfoceni s mapami, které hejtman nezná, šéf regionálního rozvoje Kutík však ano. Tyto varianty 4 kilometrových drah Bendl veřejně odmítl /18.9. v Milovicích/

  14.7.2008 http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/studie-dava-letadlum-v-mlade-zelenou20080714.html

  Inzerce

  Inzerát nabízející pozemky v lokalitě http://www.reality.cz/cgi/detail?ord=R69-200813

  Bendlova Modrá šance pro dopravu

  http://www.petrbendl.cz/viewdocument.asp?type=zip&document=6149

  Přehled dostupných dokumentů KÚ Stř.kraje k využití letiště Milovice Mladá

  1. Územní plán VÚC Mladá ve znění jeho změny.1 ze dne 31.3.2004, schválená usnesením č. 40-18/2004ZK nehovoří o využití letiště Milovice Mladá a všude doporučuje dodržení hlukových poměrů – viz strana 12 výše uvedené změny č. 1

  2. Program rozvoje územního obvodu středočeského kraje, schváleného dne 18.9.2006, Usn. č. 105 na straně 24 – 26 a straně 106 a 107 hovoří o letecké dopravě a vždy je hovořeno o nutnosti dodržení hlukových limitů a ochraně životního prostředí.

  3. V dokumentu Analýza udržitelného rozvoje území středočeského kraje je letiště Milovice - Mladá vedeno jako letiště mimo provoz  

  Stanovisko KSČM, středočeský krajský zastupitel Mgr. Zdeněk Milata:

  ObrazekKdyž jsem se ve čtvrtek 18. září účastnil prezentace hejtmana a firmy Nikodém a Partner v Mateřském centru, byl jsem jako obyvatel Milovic rád, že vedení kraje vyslyšelo volání svých krajanů a veřejně ukázalo (alespoň před volbami), jaké jsou záměry kraje s nevyužitým a z velké části zdevastovaným prostorem.

  Osobně se domnívám, že rozvoj tak velkého celku nelze dělat bez ohledu na občany a už vůbec ne tak, aby se jim zhoršily podmínky pro život. Dle mého názoru nelze spojovat otázku rozvoje daného území s industrializací typu průmyslové zóny doplněné letištěm, tak jak bylo naznačeno - buď rozvoj tohoto typu nebo se smiřte s tím, že ekonomická úroveň oblasti se zvyšovat nebude. Mělo by se jednat se všemi šesti zájemci o využití a je mi líto, že kraj v současné podobě vše směřuje k oslovení jednoho zájemce, aby tento pak vytvořil takový projekt, který bude průchozí přes starosty. Takový způsob výběru zvyšuje riziko dalších průtahů v konečném rozhodnutí o využití daného prostoru především v zájmu obyvatel okolo žijících. Šest zájemců (a mělo by jich být víc) by mělo mít rovný prostor k přesvědčení starostů a obyvatel daného území a přesvědčit je o vhodnosti svého záměru. Způsob využití území by měl splňovat především otázky možného vzniku pracovních příležitostí, ale takových, které nebudou jednoduchými pracemi určenými pro zahraniční dělníky. Vhodným rozvojem by mohl být například vědeckovýrobní technický park, kdy letiště by mohlo sloužit pro vzlet a přistání letadel typu Cessna pro spojení s jinými oblastmi v Evropě, produkujícími výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Dělat z toho montážní haly s překladištěm a cargo letiště pro čínský textil je neperspektivní. Lokalitě a Milovicím vůbec by rozhodně pomohlo, kdyby se už 20 let nepovídalo o všejanské spojce (spojení Lysá nad Labem - Mladá Boleslav - Liberec), ale kdyby se tato už začala konečně stavět.

  Vnímáme současnou snahu o obnovu letiště v souvislosti s uvažovanou výstavbou americké vojenské základny v České republice. Kde jinde by přistávaly americké Herculesy, v Praze-Kbelích?

  KSČM je pro trvale udržitelný rozvoj dané lokality v zájmu občanů okolo ní žijících, v zájmu obyvatel Milovic a dalších sídelních lokalit. Nelze případný rozvoj stavět proti kvalitě života občanů ani proti kvalitě životního prostředí.

   

  Náhledy fotografií ze složky Letiště Milovice Boží Dar

  Komentáře

  Přidat komentář

  Přehled komentářů

  odpověď

  (Zdeněk Milata, 14. 8. 2010 22:22)

  Promiňte, že odpovídám až nyní - nechodím tady příliš často.

  Naprosto s vámi souhlasím a pro to co píšete dělám maximum. Myslím si, že vše se dá skloubit. jedno je však jisté - pokud lidé nebudou mít kde v blízkosti pracovat (tím nemyslím, hned za švestkovým plotem), tak pak nebudou mít za co nakupovat. Pokud by tam jediným obchodem nebyla nějaká putyka.

  Hm :(

  (Josef Komárek, 20. 8. 2009 10:13)

  Žádná odpověď, taky odpověď...

  Rezidenční lokalita?

  (Josef Komárek, 12. 8. 2009 18:16)

  Vážený pane Milato, zajímalo by mne, zda se vůbec uvažuje o tom, že by místo "města duchů" vyrostla rozumná rezidenční lokalita s obytnými domy či rodinnými domky, nákupním centrem a dalším zázemím pro obyvatele Božího Daru? Nepřejeme si nic jiného, než aby nám z výhledu zmizely zničené paneláky a mohli jsme se procházet například upraveným lesoparkem. Prostě aby naše děti nemusely za pár let vyrůstat v kleci tvořené plotem kolem Švestkovo paneláčků, ale mohli jsme je bez obav pustit ven. Průmyslová zóna by příliš radosti nepřinesla :( Za silnici díky :)