KSČM*Příručka pro komunální politiky zde ke stažení*Výsledky voleb pro KSČM*Naši lidé*Nymbursko jako na dlani*Minulost jaká byla*Náš program

Aktuality

 • Likvidace cukrovaru Hrochův Týnec v obrazech ke stažení ZDE
 • Milovické UCHO je ke stažení ZDE
 • Jste svědky korupce u sebe doma, nahlašte nám ji a budeme proti ní společně bojovat!

 • Zpravodaj OV KSČM Nymburk podzim 2011 ke stažení zde
 • Zpravodaj OV KSČM Nymburk ke stažení zde
 • Podporujeme české vědce!
 • Spočítejte si svou ekologickou stopu!
 • "Ať žije vláda! . . . . . Ale za svoje."

  ...

  Poslanci KSČM ve Středočeském kraji PS PČR

  1. JUDr. Stanislav Grospič, 44 let, člen KSČM, právník, Mladá Boleslav
  2. Bc. Miloslava Vostrá, 44 let, členka KSČM, ekonomka, Braškov
  3. Bc. Jan Klán, 26 let, člen KSČM, student VŠ, Záboří nad Labem

  Koutek poezie

  Mějme je rádi

  Každý roku začátek, ohlédnem se nazpátek. Abychom si byli jistí, že nejsme jen pesimisti.
  Máme vládu, prezidenta, každému z nich roste renta. Správně jsme se snažili, tak nám všechno zdražili.
  Byli přitom spravedliví. Jenom hlupák se jim diví. Proč chudákům přidávat? Stejně budou nadávat.
  Podle vlastní logiky volí prvky taktiky. Snadněji se přece postí, ten kdo nemá všeho dosti.
  Proto dají sami sobě v této lidsky těžké době. Nač jsou lidu hmotné statky? Zbytečně by dělal zmatky.
  Rádi nesou tíhu moci a činí tak ve dne v noci. Jen když mohou svému lidu přinést v žití trochu klidu.
  Vzali by i větší věno. Bohužel. Je dokradeno. Heslo však zní: „Nepřestat. Chudé lidi potrestat.
  Když nebudou mít žádnou sílu, těžko vyhrabou se z jílu“. A tak mocní svojí pílí míří směle k svému cíli.
  Řekněte. No není hezká, cesta do prdele Česká?

  Počasí

  Haló noviny GUE-NGL logo GUE-NGL logo

  Sociálně právní poradna KSČM

  poradna@kscm.cz

  Naši odborníci se budou snažit zareagovat na vaše dotazy nejpozději do 7 pracovních dnů.
  Nabízíme vám poradenství v těchto oborech:
  •lidská práva a sociálně právní ochrana dětí
  •občanské právo
  •pracovní a správní právo
  •sociální problematika
  •zdravotní problematika
  •bytová problematika
  •školská problematika,
  sociálně patologické jevy
  dětí a mládeže
  •genderová problematika
  •ekologická problematika
  •finanční poradenství
  •bezpečnostní problematika
  •zemědělská problematika
  S důvěrou se obracejte na odborníky KSČM.
  Upozornění: Tato občanská poradna nemůže v žádném případě nahrazovat kompetence orgánů státu nebo plnit úlohu arbitra.


  Priority volebního programu KSČM

  * Práce pro všechny za spravedlivou mzdu

  * Žádná tolerance k omezování sociálních jistot, důstojný život i pro seniory

  * Investice do lidí, vědy a nových technologií jako základ boje proti krizi

  * Zdravé životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, regulace trhu

  * Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví

  * Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie

  * Společnost vzdělání a kultury

  * Šance pro mladé na kvalitní život

  * Rovný přístup k informacím a rozvoj informačních technologií

  * Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek


  Karel KRYL

  Karel Kryl

  Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou: ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou, ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes na dělali zrádce.

  Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky, farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

  Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda, zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda, král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem. král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

  Demokracie panuje od Aše po Humenné, samet i něha v pánu je a zuby vylomené, Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

  Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů, a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

  Jdi na obsah Jdi na menu
   

  Zpráva ze zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje 22. 9. 2015

  Zpracoval: Mgr. Zdeněk Milata, zastupitel kraje

  Po úvodních procedurálních otázkách byly projednány ekonomické záležitosti, plnění rozpočtu za 1. pololetí 2015, příjmy za 1. pololetí 61 % a výdaje 47,5 %. Příjmy jsou k datu jednání zastupitelstva u daní pouze o 20 mil. Kč níže.

  Zastupitele Michalika z TOP09/STAN zajímala vysoká úroveň vratek z operačního programu, poukázal na dokončování investic, a proč kraj málo investuje. Pak se ptal na uveřejňování smluv, poukázal na částečné plnění usnesení. Zastupitel Havlíček z ODS se ptal na reprodukci majetku příspěvkových organizací. Zastupitel Skopeček z ODS se ptal na financování poplatků v pohotovosti, ve kterých kraj doposud pokračuje.

  Náměstek Peřina z ČSSD reagoval, že rozklikávací rozpočet není problém realizovat. Na další upozornil, že jsme nutnost dalších peněz schopni pokrýt – PPF a KB jsou nám ochotny pomoci překlenovacím úvěrem, nebo kontokorentním za výhodných podmínek. Náměstkyně hejtmana Moravčíková reagovala na čerpání investic, kdy ke zpoždění dochází z důvodu špatných projektů, které řeší odbor krajského investora, dalším problémem je zákon o zadávání veřejných zakázek – zdržení. Dalším důvodem je cena, kdy firmy to pak nejsou schopny za vysoutěženou cenu zrealizovat a musí se soutěžit znovu.

  Ředitel KÚ reagoval na zveřejňování smluv – od 1. 7. 2015 zveřejňujeme vše, smlouvy nad 50 tis. Kč a objednávky. Michalík přiznal, že očekávali jiný termín interpretace usnesení (účinné, ale i uzavřené před 1. 7. 2015). Hejtman kraje to s ředitelem KÚ konzultoval a dle jeho názoru je interpretace usnesení správná. V systému je 100 smluv.

  Problémy jsou na kultuře – Kouřim – převede se do dalšího roku. Dále Domov seniorů Rakovník – peníze se vyčerpají. Most v Doubravě na Mladoboleslavsku byl řešen s firmou a dostaví. Zámek Přerov se dokončí a Panenské Břežany – problém s vilou – po odkrytí střechy bylo nutné vyhlásit nové výběrové řízení. Problémových je tedy asi 30 mil. Kč.

  K 30. 06. 2015 máme na účtech 3,5 mld. Kč. Finanční výbor podpořil vzetí informace na vědomí. Dále se diskutovaly vícepráce. ZK vzalo plnění rozpočtu na vědomí. 38/0/18

  Plán investic – přesuny z důvodu času, změny se týkají třech odborů. Některé investice jsou posunuty z jiných důvodů než našich – třeba zrušení záměru na prodej zámku v Přerově nad Labem ze strany Českého rozhlasu. Na provoz muzea se počítá s 2 mil. Kč. 37/4/15

  Rozpočtové opatření 208/23/2015 – prostředky + 234 tis. Kč – ze správních pokut správními delikty obcemi, převod na kapitolu ostatní

  Rozpočtové opatření 360/16/2015 – 1,430 mil. Kč na krytí nákladů z voleb, opět z pokut

  Rozšíření kamerového systému Bělá pod Bezdězem – dáváme 250 tis. Kč, město 100 tis. Kč.

  Fond hejtmana pro obce – pro 48 zastupitelů. Nymburska se týká přispění obci Oskořínek na restaurování pomníku padlých ve výši 200 tis. Kč.

  V oblasti dopravy jsme schválili k pozemku ve Svojšovicích – právo stavby pro Středočeský kraj za úplatu 30 tis. Kč. Dále doplnili zřizovací listinu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje o nové pozemky. Dále prošel důležitý materiál k přípravě obchvatu Kralup nad Vltavou – po zpracování záměru projektu bude podána žádost na spolufinancování akce ze SFDI. Na dotaz zastupitele Posoldy z KSČM zaznělo, že EIA je skončena. Problémem je napadení územního plánu na část stavby. Hejtman chce, aby alespoň dvě etapy byly projednány – ty nekonfliktní. 55/0/1 (Havlíček – ODS)

  Dále napojení území STAR na metro D – schválení investičního záměru a schválení zajištění přípravy akce – metrobus na budoucí metro Písnice - Jesenice spolu s přípravou obchvatu Dolních Břežan. Investiční náklady cca 211 mil. Kč. Budou zapojeny národní zdroje nebo fondy EU. Zahájení bude možné až po získání kladného stanoviska hodnocení vlivu stavby na životní prostředí.

  Následovala oblast majetkových záležitostí. Okresu Nymburk se týkalo nabytí pozemků okolo skladu Polabského muzea – v areálu bývalého učiliště v Sadské. Muzeum původně chtělo víc pozemků, ale narazilo na to, že se jedná o lesní půdu, takže uvedený převod ve stanoveném rozsahu řeší i hospodaření na lesní půdě.

  K již uvedené přípravě obchvatu Kralup jsme schválili metodický pokyn pro majetkoprávní přípravu staveb. Znamená to postupovat u majetkoprávní přípravy staveb "Propojení R7 a D8 silnicí II/240" a "SOKP 512 D1-Jesenice-Vestec-Psáry-přeložka II/105“, v rámci kterých je zajištění majetkoprávní přípravy hrazeno ze Státního fondu dopravní infrastruktury, dle Metodického pokynu pro výkon majetkoprávní přípravy a urychlení přípravy.

  V oblasti školství bylo projednáno schválení darovací smlouvy s Českým olympijským výborem, na účet kraje tak dorazí 3,760 mil. Kč na podporu sportu pro mládež. Následné usnesení přidělilo uvedenou částku do kapitoly 05 – Školství, mládeže a sportu a jeho převod konečným příjemcům – sportovní kluby 3,06 mil. Kč, Olympijský víceboj a Odznak všestrannosti olympijských vítězů 0,5 Mil. Kč a Děti na startu 0,2 mil. Kč. U uvedeného bodu byla vedena dlouhá diskuse, zda kraj nebo sportovní kluby mají přispět k tomu stejnou částkou. Dle sdělení předsedkyně Finančního výboru Nekovářové z KSČM se ze strany kraje započítává i příspěvek kraje na Akademie, na Fondy. Kluby vybíral odbor a sportovní komise. Zastupitel Melša z KSČM požádal o informaci k rozdělení peněz z fotbalové nadace. Uložili jsme náměstkovi Němcovi z ČSSD mít informaci od sportovních svazů u podpisu darovacích smluv, na které konkrétní kluby to půjde.

  Dále jsme schválili předfinancování projektu VOŠ a SZeŠ Benešov na výstavbu odborných učeben a skleníku včetně spojovacího krčku, škole poskytneme částku 9,1 mil. Kč, které nám škola uhradí po úhradě z ROPu.

  V závěru následovala úprava zřizovacích listin příspěvkových organizací – vymezení nemovitého majetku.

  V oblasti životního prostředí jsme schválili dohody s obcemi o zajištění zákonné péče o zvláště chráněná území, přírodní památky na roky 2015-2018 za celkem 497 821,83 Kč – jedná se o přírodní památky Kuchyňka, Chotuc a Velký Raputovský rybník.

  Následoval bod poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje – Program 2015 na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu – u těch co získali 50 bodů a více. K tomu probíhala diskuse. Kritizoval to zastupitel Vaněk z ODS. Bod byl odložen na dobu po obědě – chyběla příloha – seznam těch co jim to má být poskytnuto. Příloha byla dodána a materiál schválen. 36/0/17

  Navýšení o sankční platby kapitoly o 252tis. Kč, bude využito například v rybářství.

  Následovalo poskytnutí příspěvků dle schválených Zásad pro poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití.

  Schválili jsme vložení kanalizace v obci Chleby do společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. – bylo to schváleno v omezujícím znění, že nesmí majetek – akcie – obec nezpeněžit před 31. 12. 2020.

  Podpořili jsme žádost obce Nový Jáchymov o zvýšení dotace poskytované z havarijního fondu na kofinancování analýzy rizik, která je předmětem podpory z Operačního programu životní prostředí.

  V oblasti zdravotnictví reagovala radní pro zdravotnictví na propad v hospodaření Kladenské nemocnice, je to tím, že pojišťovny platí za výkony různě. Pokud by všechny pojišťovny platily jako VZP, tak by byla v plusu od 60 do 100 miliónů. Hospodaření nemocnic: Benešov + 18,3 mil. Kč, Kladno mínus 39,2 mil. Kč, Kolín + 17,7 mil. Kč, Mladá Boleslav + 3,0 mil. Kč, Příbram + 3,4 mil. Kč, audity byly všechny bez výhrad. Hospodaření nemocnic shrnul zastupitel Posolda z KSČM, který pojmenoval hlavní problémy a poukázal, že řešení leží na úrovni státu. Předseda zdravotního výboru Holobrada z ČSSD na to navázal, že máme on-line systém ekonomického hodnocení, ale systém financování je nevýhodný pro krajské nemocnice. K tomu proběhla obsáhlá diskuse. Hejtman konstatoval, že cílem je, aby nemocnice byly schopny hradit provozní náklady a přístrojové vybavení. Nové pavilóny nám zvedly provozní náklady. Zatím se daří Mladoboleslavské nemocnici. Mzdové prostředky by měly být do 50-55 % nákladů. Dále se diskutovalo o odchodech personálu z Mladoboleslavské nemocnice. Je tam i azylový dům, který neplatí za prostory, které využívá.

  V sociální oblasti jsme schválili změny zřizovacích listin organizací v sociální oblasti. Dále jsme schválili v případě Domova Na zámku v Lysé nad Labem náš dar městu – pozemek – v hodnotě 63,8 Kč, výměnou za opravu veřejného osvětlení v areálu Domova Na zámku Lysá v hodnotě 35 000 Kč – úsporné hlavice. V Rožmitále pod Třemšínem jsme předali příspěvkové organizaci majetek k hospodaření.

  Dohoda o postoupení smlouvy mezi Středočeským krajem, Městem Příbram a Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkovou organizací. Dohoda se uzavírá z důvodu převodu služeb Azylové domy a Odborné sociální poradenství z Města Příbram (IČ 00243132, smlouva S-4043/SOC/2015) na Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkovou organizaci (IČ 47067071, S-4104/SOC/2015). Tyto služby přecházejí od 1. 7. 2015 a budou nadále poskytovány ve stejném rozsahu nově založenou příspěvkovou organizací města Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram.

  Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2015 v mimořádném kole. Rozděleno 11 mil. Kč.

  Dále jsme rozdělili dotaci na poskytování sociálních služeb v roce 2015 – od MPSV jsme dostali další prostředky ve výši 87 mil. Kč, část prostředků dána do příspěvkových organizací kraje, u dalších rozděleno dle vzorce.

  Dále proběhlo vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociální služeb. Termín se mění na 8. 11. 2015.

  Dále byly schváleny dodatky k dotacím pro poskytovatele sociálních služeb – Domov pro seniory Pod Skalkou, Domov Hačka se sídlem v Olešce v souvislosti s otevřením domova v Uhlířských Janovicích.

  Pro Fond ohrožených dětí – opět dodatek v souvislosti s Uhlířskými Janovicemi.

  Podpořili jsme navýšení dotace z důvodu navýšení lůžek u Alzheimercentrum Filipov o. p. s..

  Provedli dílčí úpravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje pro období 2015 – 2017. Musí být z důvodu získávání dotací od státu tento plán v souladu a musí být schválen na ZK.

  Poskytli jsme individuální dotace na projekty prevence kriminality a poskytování adiktologických služeb. Jedná se o 270 tis. Kč a dostane to víc organizací, na Nymbursku Semiramis.

  Schválili jsme dohodu o postoupení práv a převzetí povinností ze smlouvy o díle na akci: „Domov seniorů Uhlířské Janovice . dostavba stávající budovy“. Zde bylo usnesení upraveno na návrh pana Michalíka z TOP09/STAN do obecné roviny z důvodu pojmů nového a starého občanského zákoníku.

  Pro Luštěnice jsme schválili nájemní smlouvy pro areál domova seniorů, který mají ve svém vlastnictví, jednáme s nimi o převodu, protože sami říkají, že nemají sílu to provozovat.

  V oblasti regionálního rozvoje jsme aktualizovali Zásobník projektů k 31. 7. Nyní jde o závěrečné výzvy ROPu, dotace budou proplaceny dle volných prostředků alokací.

  Návrh Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – krajský soud zrušil koridory obchvatu Prahy Tuchoměřice – Kursko a železničního koridoru Praha – České Budějovice. Na toto reagujeme novou aktualizací Zásad.

  Dále došlo ke schválení 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů Středočeského kraje. Kraj má povinnost to každé dva roky projednat. Materiál hodnotí klady a nedostatky SK a v závěru stanovuje podmínky pro harmonický rozvoj kraje ve všech oblastech.

  Rozpočtové opatření č. 412/08/2015 – zapojení příjmů do kapitoly 08 – Regionální rozvoj – 276 tis. Kč – bude poskytnuto na cyklostezku u Lázní Toušeň, na fond malého a středního podnikání, podporu cestovního ruchu.

  Žádost obce Davle o příspěvek 5 mil. Kč na opravu železničního mostu v majetku městyse. Most je z roku 1905, převedl jej kraj v roce 2005 na obec bez opravy. Na návrh rady, přestože peníze nemáme, bylo schváleno z morálních důvodů něco městysu poskytnout. Zastupitel Šmolík z ODS se ptal na systémové řešení v otázce mostů.

  Poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje – II. část – schválení + 50 mil. Kč z FROMu – 19 obcí pod čarou – na Nymbursku půjdou peníze do Všechlap – rekonstrukce kulturního zařízení č.p. 75 v částce 2 mil. Kč a do Černíků na výstavbu veřejného osvětlení v obci ve výši 407 tis. Kč. Dále na návrh zastupitele Milaty z KSČM zastupitelstvo schválilo poskytnutí po 1 mil. Kč na nové cisternové vozy obcím Čistá a Sedlec-Prčice, které je získaly s přispěním fondu zábran škod. Obce doplácí tedy pouze 1 mil. Kč, ne 2 mil. Kč. Obce cisterny získaly každá za 5,5 mil. Kč, fond zábrany škod přispěl 3,5 mil. Kč.

  Projednání převodu finančních prostředků na realizaci projektu „Středočeské inovační centrum“ – předpokládaná částka 14,9 mil. Kč bude částečně projednána z projektu SMART AKCELERÁTOR z MŠMT, kde žádají pouze kraje.

  Další žádosti obce Měchenice na opravu schodiště mezi dvěma ulicemi ve výši 2,8 mil. Kč, ani obci Hradčany na příspěvek na přeložku napětí ve výši 79 tis. Kč nebyly schváleny.

  Vesnice roku 2015 ve Středočeském kraji – 11 obcí – dostanou celkem 440 tis. Kč, vítěz navíc na reprezentaci 60 tis. Kč. Je potěšující pogratulovat obci Kněžice (okr. Nymburk) za vítězství!

  Schválili jsme Memorandum o záměru propojení cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice – jedná se o 20 km cyklostezky za 127 mil. Kč, je předpoklad financování z dotací IROP a SFDI.

  Dále byl projednán a schválen návrh v oblasti kultury ve věci podpory profesionálních divadel z dílny radního pro kulturu Zdeňka Štefka z KSČM. Jedná se o nahrazení grantové podpory fixní částí a pak variabilní dle svých úspěchů. 42/0/9 Do divadel by se tak každoročně mělo dostat 1,8 mil. Kč.

  Převedli jsme prostředky na podporu archeologických nálezů na území Středočeského kraje v roce 2015, prostředky vyčleněné již byly vyčerpány. Schválili jsme dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace knihovnám s výkonem regionální funkce. Jedná se o prostředky určené na navýšení mezd.

  Změnili jsme zřizovací listinu Polabského muzea, příspěvkové organizace

  V různém jsme schválili memorandum o výměně a spolupráci v oblasti zdravotní péče a zdraví obyvatel mezi Středočeským krajem a provincií Sichuan (Čína) – na základě toho by měla vzniknout klinika v Mladé Boleslavi s využitím čínské medicíny.

  Schválili jsme přísedícího Krajského soudu v Praze PhDr. Mgr. Petra Brichcína, PhD., NBA.

  Následovala zpráva o činnosti rady a dále diskuse.

  V ní mimo jiné zastupitel Skopeček z ODS se snažil otevřít téma migrace. Na to reagoval zastupitel Michallík z TOP09/STAN – žádal nepodléhat náladám, v roce 2001 bylo přijato 18 tis. azylantů, žádal o informace. Hejtman Petera z ČSSD souhlasil s poskytováním informací. Zastupitel Milata (KSČM) reagoval, že členové Komise pro bezpečnost dostávají týdenní přehledy nelegální migrace, jednalo se o problematice na posledním zasedání Komise pro bezpečnost a přítomen byl i starosta Bělé pod Bezdězem.

  Zastupitel Posolda z KSČM připomněl nesplněný termín stavebních prací na škole v Říčanech, náměstkyně Moravčíková z ČSSD uvedla, že jednají o interiérech a běží jim penále. Posolda kritizoval nedostatky na straně kraje – špatný podrobný harmonogram.

  Zastupitel Milata z KSČM se ptal na smlouvy o dotacích na fondy, například HUF a FROM, hejtman reagoval tím, že je možné například stavět od schválení dotací.

  Dále Milata reagoval na neosvícenou průmyslovou zónu v Benátkách nad Jizerou a na kritiku zastupitele z ODS na přístup do magazínu kraje a srovnal to s přístupem opozice do magazínu například v Mladé Boleslavi.

  Zastupitel Havlíček z ODS navrhl zrušení proplácení regulačních zdravotnických poplatků k 30. 9. 2015 – jeho návrh získal pouze 14 hlasů…

  Zastupitelstvo skončilo v 16:50.