KSČM*Příručka pro komunální politiky zde ke stažení*Výsledky voleb pro KSČM*Naši lidé*Nymbursko jako na dlani*Minulost jaká byla*Náš program

Aktuality

 • Likvidace cukrovaru Hrochův Týnec v obrazech ke stažení ZDE
 • Milovické UCHO je ke stažení ZDE
 • Jste svědky korupce u sebe doma, nahlašte nám ji a budeme proti ní společně bojovat!

 • Zpravodaj OV KSČM Nymburk podzim 2011 ke stažení zde
 • Zpravodaj OV KSČM Nymburk ke stažení zde
 • Podporujeme české vědce!
 • Spočítejte si svou ekologickou stopu!
 • "Ať žije vláda! . . . . . Ale za svoje."

  ...

  Poslanci KSČM ve Středočeském kraji PS PČR

  1. JUDr. Stanislav Grospič, 44 let, člen KSČM, právník, Mladá Boleslav
  2. Bc. Miloslava Vostrá, 44 let, členka KSČM, ekonomka, Braškov
  3. Bc. Jan Klán, 26 let, člen KSČM, student VŠ, Záboří nad Labem

  Koutek poezie

  Mějme je rádi

  Každý roku začátek, ohlédnem se nazpátek. Abychom si byli jistí, že nejsme jen pesimisti.
  Máme vládu, prezidenta, každému z nich roste renta. Správně jsme se snažili, tak nám všechno zdražili.
  Byli přitom spravedliví. Jenom hlupák se jim diví. Proč chudákům přidávat? Stejně budou nadávat.
  Podle vlastní logiky volí prvky taktiky. Snadněji se přece postí, ten kdo nemá všeho dosti.
  Proto dají sami sobě v této lidsky těžké době. Nač jsou lidu hmotné statky? Zbytečně by dělal zmatky.
  Rádi nesou tíhu moci a činí tak ve dne v noci. Jen když mohou svému lidu přinést v žití trochu klidu.
  Vzali by i větší věno. Bohužel. Je dokradeno. Heslo však zní: „Nepřestat. Chudé lidi potrestat.
  Když nebudou mít žádnou sílu, těžko vyhrabou se z jílu“. A tak mocní svojí pílí míří směle k svému cíli.
  Řekněte. No není hezká, cesta do prdele Česká?

  Počasí

  Haló noviny GUE-NGL logo GUE-NGL logo

  Sociálně právní poradna KSČM

  poradna@kscm.cz

  Naši odborníci se budou snažit zareagovat na vaše dotazy nejpozději do 7 pracovních dnů.
  Nabízíme vám poradenství v těchto oborech:
  •lidská práva a sociálně právní ochrana dětí
  •občanské právo
  •pracovní a správní právo
  •sociální problematika
  •zdravotní problematika
  •bytová problematika
  •školská problematika,
  sociálně patologické jevy
  dětí a mládeže
  •genderová problematika
  •ekologická problematika
  •finanční poradenství
  •bezpečnostní problematika
  •zemědělská problematika
  S důvěrou se obracejte na odborníky KSČM.
  Upozornění: Tato občanská poradna nemůže v žádném případě nahrazovat kompetence orgánů státu nebo plnit úlohu arbitra.


  Priority volebního programu KSČM

  * Práce pro všechny za spravedlivou mzdu

  * Žádná tolerance k omezování sociálních jistot, důstojný život i pro seniory

  * Investice do lidí, vědy a nových technologií jako základ boje proti krizi

  * Zdravé životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, regulace trhu

  * Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví

  * Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie

  * Společnost vzdělání a kultury

  * Šance pro mladé na kvalitní život

  * Rovný přístup k informacím a rozvoj informačních technologií

  * Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek


  Karel KRYL

  Karel Kryl

  Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou: ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou, ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes na dělali zrádce.

  Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky, farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

  Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda, zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda, král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem. král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

  Demokracie panuje od Aše po Humenné, samet i něha v pánu je a zuby vylomené, Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

  Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů, a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

  Jdi na obsah Jdi na menu
   

  Progam KSČM pro předčasné volby do PS 2013

  28. 9. 2013

  PROGRAM PRO BUDOUCNOST

   

   

  KSČM nabízí životaschopná řešení k oživení ekonomického růstu, rozšíření demokracie a zvýšení životní úrovně většiny obyvatel České republiky. KSČM tak usiluje o naplnění zájmů a potřeb občanů, i těch, kteří v podmínkách kapitalismu nemají možnost zabezpečit vlastní poctivou prací své rodiny přiměřenou životní úrovní, uplatnit se podle dosaženého vzdělání a kvalifikace.

  Za současnou krizi nemohou ožebračovaní občané. Nemalý podíl na ní ale mají korupčníci, tuneláři i bankéři. Problémy nezaměstnaných a sociálně vyloučených řešme odstraněním jejich příčin! KSČM odmítá tezi šířenou pravicí o šetřící a hospodárné pravici a rozhazovačné levici, která zadlužuje stát. Lidé potřebují práci a solidní mzdu, ne sociální dávky!

  Korupční vláda Petra Nečase, která vzešla z voleb v roce 2010, byla jen vyvrcholením pravicové politiky, která dlouhodobě poškodila politické, sociální i ekonomické zájmy většiny obyvatel České republiky. Zavlekla zemi do pasti nesystémových škrtů a protilidových opatření, které vedou k ekonomické stagnaci a snižování životní úrovně většiny občanů.

  Neslavný konec této vlády poodhalil systém těsných vazeb na tzv. kmotry politických stran a lobbistické skupiny s kriminálním pozadím. Ukázal na prohnilost politických elit, které se chopily moci po roce 1989. Na tuto skutečnost KSČM dlouhodobě poukazovala a kritizovala ji.

  KSČM si je vědoma, že neexistuje jednoduché řešení. Její program proto obsahuje komplex řešení krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých. K prvním krokům KSČM bude patřit zrušení asociálních opatření pravicových vlád a odvrácení privatizace zbytku veřejných služeb.

  Střednědobá opatření navrhovaná KSČM směřují k nastartování vyššího výkonu české ekonomiky, podpoře investic a zvýšení zaměstnanosti a sociálních jistot zaměstnanců i dalších občanů na základě principů sociálního státu. Jen prostřednictvím těchto opatření může dojít k únosnému snižování zadlužování České republiky a umořování jejího dluhu.

  Strategickým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

  KSČM jako strana nezatížená korupčními aférami typickými pro ostatní parlamentní strany, čitelná a plnící své sliby, předkládá občanům České republiky tento program pro období po předčasných volbách do Poslanecké sněmovny.

  Obnovme důvěru v politiku a stát!

   

   

   

   

   

   

     1. Poctivost se musí vyplácet

   

  KSČM se soustředí zejména na:

  • Prosazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty majetku, rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků s významnými pravomocemi.

  • Prodloužení promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provedení inventury prodejů státního majetku. Novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.

  • Vyvození osobní a trestní zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv za nekompetentní rozhodování a závažná pochybení.

  • Prosazení zákona zakazujícího anonymní listinné akcie, který zároveň zprůhlední vlastnickou strukturu podniků.

  • Dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci.

  • Vytváření takových podmínek pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor a celý Integrovaný záchranný systém, které povedou ke zvýšení jejich akceschopnosti.

   

  • Zavedení hmotné odpovědnosti státních úředníků, soudců i veřejných činitelů, kteří svým jednáním způsobí škodu na státním nebo veřejném majetku.

  • Vytváření legislativních předpokladů pro předcházení korupci ve veřejné správě a formulování protikorupčního programu, zaměřeného na činnost volených zástupců na všech úrovních státních a zastupitelských orgánů, ale i vyšších úředníků státní a veřejné správy.

  • Omezení a regulování lobbingu podle zákonných pravidel.

  • Udržení profesionálů a specialistů v rámci Policie ČR, stabilizace policejního sboru a výchova nových odborníků s ohledem na růst nároků výkonu služby.

  • Jednotnou organizační strukturu Policie ČR a obnovu specializovaných útvarů, upevnění struktury a zlepšení vybavení základních útvarů Policie ČR.

  • Prosazování zákona o státní službě, který umožní odpolitizovat státní správu, profesionalizovat státního úředníka, zvýšit jeho odpovědnost a současně jej chránit proti politickým a jiným tlakům.

  • Zvýšení výslednosti práce orgánů činných v trestním řízení od vytvoření společenského tlaku na zrychlení práce soudů až po efektivnější činnost policie a orgánů činných v trestním řízení, včetně odborného a materiálního zázemí.

  • Zpřísnění trestů za korupci a častější využití trestu propadnutí majetku nebo ukládání vysokých peněžitých trestů u trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných.

  • Tvrdé postihy za svévolné předražování státních zakázek, založené na tichém kartelu soutěžících firem a zkorumpovaných úředníků.

  • Zachování struktury Hasičského záchranného sboru ČR v čele s generálním ředitelstvím. Personální audit a analýzu využitelnosti zařízení GŘ HZS ČR.

  • Podporu dobrovolných hasičů zařazených do jednotek Sborů dobrovolných hasičů, které jsou součástí poplachových plánů.

  • Rozšíření daňových úlev pro členy jednotek Sboru dobrovolných hasičů a jednotek požární ochrany aktivně zasahující ve výjezdových jednotkách a daňové zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří tyto členy aktivně zasahující ve výjezdových jednotkách zaměstnávají.

   

   

   

     1. Práci místo sociálních dávek

   

  KSČM se soustředí zejména na:

  • Zajištění kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Odbornou přípravou dle poptávky trhu práce zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil.

  • Prosazovat právo na práci a spravedlivé odměňování. Zastavit stagnaci reálné úrovně mezd a platů pracujících a čelit nepřiměřeným rozdílům v odměňování.

  • Podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu jako základu obnovy síly a konkurenceschopnosti naší ekonomiky.

  • Návrh na vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry.

  • Prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, obnovení přísných potravinářských norem kvality potravin.

  • Podporu konkurenceschopnosti malého živnostenského, obecního a družstevního podnikání.

   

  • Opětovné posílení pracovního práva zaměstnanců a jejich zástupců. Přednost zaměstnávání na pracovní smlouvu před dohodami.

  • Všechny formy práce zrovnoprávnit ve vztahu k daňovým a pojistným plněním. Vyrovnání neoprávněných rozdílů v odměňování žen a mužů - za stejnou práci stejnou odměnu.

  • Postupné snižování ročního pracovního fondu a zvyšování mezd. Obojí na úroveň průměru EU! Zajistí se tím uvolnění nových pracovních míst i úspory na výdajích za sociální dávky.

  • Uzákonění práva na první zaměstnání pro absolventy škol. Podpora absolventských míst pro zaměstnavatele.

  • Znovuzavedení slev na daních u pracujících důchodců.

  • Postupné zvyšování minimální mzdy až na 14 000 Kč (na 50 % průměrné mzdy).

  • Odhalování nelegálního zaměstnávání včetně zneužívání tzv. švarcsystému, kontrola dodržování pracovně právních předpisů a bezpečnosti a ochrany při práci.

  • Nezvyšování nepřímých daní zejm. DPH – požadujeme postupný návrat k sazbám před rokem 2007 (tj. 5 a 19 %). Jednání s EU o zavedení nulové sazby DPH na léky.

  • Opětovné zařazení kultury do snížené sazby DPH a zvýšení výdajů na kulturu na 1 % státního rozpočtu, zavedení daňových asignací.

  • Vrácení progrese do daně z příjmu fyzických osob – aktuálně zavést po zrušení superhrubé mzdy 3 pásma, 19 %, 25 % a 32 %, a časem znovu 5 pásem.

  • Zavedení druhého pásma u daně z příjmu právnických osob ve výši 25 % pro zisky nad 10 milionů Kč, do zisku 10 milionů Kč ponechat zdanění 19 %.

  • Zavedení tzv. milionářské daně a daně na luxusní zboží.

  • Prosazování efektivnějšího zdanění spekulačních přesunů kapitálu bez další zátěže klientů bankovních ústavů.

  • Vypracování konceptu obnovy ekonomiky spolu s návrhem restrukturalizace ekonomiky ČR s akcentem na vybrané obory průmyslu a zemědělství a spojené s diverzifikací výroby a služeb.

  • Zpřísnění odpovědnosti vlády za výkon vlastnických práv státu v podnicích s majetkovou účastí státu a zastavení další privatizace důležitého majetku státu.

  • Koncepční charakter aktivit státu v ekonomice, zřízení veřejných fondů hospodářské rekonstrukce pro strategické řízení veřejných investic.

  • Zakládání nových podniků, dále výkup akcií vedoucí k posílení státního majetku v podnicích důležitých pro zaměstnanost a ekonomickou bezpečnost státu, ve strategických oblastech, jako jsou energetika, informační služby, bankovnictví, podpora zahraničního obchodu, též voda a kanalizace či těžba surovin.

  • Podporu exportu a ochrana hospodářských zájmů ČR s pomocí posílení pojištění a exportních úvěrů, rozvoje informačních a zprostředkovatelských služeb a práce obchodních oddělení zastupitelských úřadů ČR v zahraničí.

  • Podporu rozvoje vědy, výzkumu a inovací a jejich investiční a finanční zabezpečení na relativní úrovni srovnatelné s nejvyspělejšími státy, tj. celkově ze všech zdrojů 3 % HDP.

  • Prověření politiky státních pobídek do soukromých investic, zaměřit je především na tvorbu pracovních míst.

  • Vytvoření rovných podmínek pro domácí a zahraniční kapitál a zabránění odčerpávání v ČR vytvořeného zisku do zahraničí – pro lepší šance českých investorů a výrobců i posílení příjmů rozpočtu.

  • Zachování státní podpory stavebního spoření a hypoték.

  • Omezování nátlakových praktik obchodních řetězců zejména vůči dodavatelům zemědělských produktů z ČR.

  • Snížení nadměrné marže v podnikání s energií s pomocí činnosti ERÚ a ÚOHS.

  • Prosazování takové právní úpravy, která by umožnila státu, krajům a obcím usměrňovat rozvoj a strukturu průmyslové výroby.

  • Omezení zbytečného dovozu dotovaného zahraničního zboží a potravin např. uvalením kompenzačního poplatku pro dovozce ve výši dotace, kterou vlády západních zemí tomuto zboží poskytují. Získané prostředky využít např. k rozvoji potravinářského komplexu.

  • Omezování výstavby velkých logistických center v ČR, vyžadující další zábor zejména zemědělské půdy.

  • Preferenci veřejné drážní a linkové dopravy v přepravě cestujících s cílem zabezpečit tak dopravu po všechny dny v týdnu do škol, k orgánům veřejné správy, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za kulturou, rekreací apod.

  • Prosazování železniční dopravy jako páteře dopravní soustavy (doprava nejméně narušující životní prostředí). Při rozdělování investic mezi silniční a železniční dopravní infrastrukturu akcentovat více drážní dopravu.

  • Prosazování kombinované veřejné dopravy.

  • Zrušení osvobození mezinárodní nákladní dopravy od daní (jednáním v EU i WTO), které umožní omezit zbytnou dopravu a odstranit deformaci trhu.

  • Upřednostňování staveb silničních obchvatů měst a obcí v investicích silniční dopravní infrastruktury, využívání Státního fondu dopravní infrastruktury.

   

   

     1. Budoucnost mládí, jistoty stáří

   

  KSČM se soustředí zejména na:

  • Zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropů pro odvody na zdravotní a sociální pojištění zavedené pravicovými vládami.

  • Dlouhodobou stabilizaci 1. státního důchodového pilíře a umrtvení nového 2. pilíře na soukromé spoření, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí se (pokud nezkrachuje) pouze úzké skupině obyvatel.

  • Zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima (s jeho postupným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně).

  • Prosazení referenda o dalším osudu zákona o tzv. církevních restitucích a urychlené zrušení příspěvku státu na činnost církví.

  • Odmítnutí školného ve všech podobách při řádném průběhu studia.

  • Zajištění kvalitních veřejných a sociálních služeb dostupných všem potřebným občanům.

   

  • Prosazování vzniku páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren.

  • Zajištění bezplatné léčebné a preventivní zdravotní péče na základě všeobecného zdravotního pojištění s důrazem na zachování její dostupnosti a kvality.

  • Zavedení jedné veřejné zdravotní pojišťovny.

  • Neomezování podílu zaměstnavatelů na proplácení náhrady mzdy v případě nemoci a zvýšení plnění – nemocenské dávky u dlouhodobých nemocí.

  • Převedení úrazového pojištění zaměstnanců zaměstnavateli z privátního sektoru na stát.

  • Přehodnocení metodiky posuzování závislosti postižených a dalších osob na péči s cílem umožnit jim důstojný život.

  • Stanovení pravidel pro marketingové pobídky farmaceutických firem, které se promítají do cen léků, a boj proti dalším druhům korupce ve zdravotnictví.

  • Přesun těžiště zdravotní péče do oblasti prevence a výchovu k větší odpovědnosti občana za své zdraví.

  • Zajištění následné rehabilitační a lázeňské péče jako nedílné součásti péče o zdraví.

  • Pravidelnou valorizaci důchodů a sociálních dávek podle inflace a vývoje průměrných mezd.

  • Zastavení klouzavého posouvání hranice prodlužování věku pro nárok na starobní důchod. Nalezení dalších zdrojů příjmů do státem zabezpečovaného důchodového systému.

  • Výstavbu a modernizaci domovů a zařízení pro seniory, včetně stacionářů pro seniory vyžadující celodenní péči, zachování současných sociálních zařízení pro seniory při důrazu na rozvoj terénních služeb, které seniorům umožní zůstat v domácím prostředí.

  • Prosazování zákona o sociálním bydlení, stanovení normativů sociálně potřebných bytů a zavedení dalších opatření, jejichž cílem bude čelit nárůstu chudoby starých a bezmocných nebo sociálně ohrožených.

  • Státní podporu výstavby startovacích a sociálních bytů, zejména formou družstevního a obecního bydlení s dostupným nájemným.

  • Státní regulaci cen plynu, elektrické energie, užitkové a pitné vody, stočného, tepla a paliv, boj proti jejich nadměrnému zvyšování.

  • Zpracování politiky bydlení jako součásti rozvoje každé obce a zajištění bydlení pro obyvatele obce, včetně řádné péče o dosavadní bytový fond, a každoroční výstavbu 30 000 nových bytů v souladu s místní poptávkou po bydlení.

  • Prosazování výstavby družstevních domů a bytů na neziskovém principu s pomocí Státního fondu rozvoje bydlení a stavebního spoření.

  • Státní podporu a rozšiřování kapacit jeslí, mateřských škol a služeb pro rodiče. Zavedení povinné bezplatné docházky v posledním ročníku mateřských škol.

  • Podporu učňovskému a technickému školství a změny ve financování vzdělávání, posilující jeho efektivnost a kvalitu. Na financování by se měly podílet i firmy, pro které jsou studenti připravováni.

  • Zkvalitnění učebních dokumentů a osnov; zavedení jednotných učebních osnov na úrovni základních škol.

  • Poskytování státních sociálních stipendií a stipendií nejtalentovanějším studentům na základě jednotných kritérií.

  • Zajištění a rozvoj finančně dostupných a kvalitních kolejí a menz.

  • Optimalizaci počtu vysokých škol na základě náročných akreditací.

  • Obnovu aktivní pomoci Úřadu práce ČR při vyhledávání vhodných pracovních míst a rekvalifikací pro nezaměstnané, zejména z řad mladistvých a dlouhodobě nezaměstnaných.

  • Podporu veřejné diskuse o evropské iniciativě za tzv. bezpodmínečný základní příjem s cílem z dlouhodobého hlediska garantovat všem občanům EU bezpodmínečné, individuální právo na uspokojení jejich materiálních potřeb k vedení důstojného života.

  • Zpracování koncepce propopulační politiky zahrnující podporu mladých rodin a zvýšení porodnosti.

  • Slaďování rodinného a pracovního života pomocí spravedlivě odměňovaných flexibilních forem práce.

  • Účinnější koordinaci zainteresovaných subjektů v práci na úseku sociálně právní ochrany dětí a finanční a personální posílení sociálně právní péče o děti a dalších sociálních služeb, zejména mediace.

  • Uzákonění náhradního výživného jako nároku dítěte garantovaného a posléze vymáhaného státem, zejména v případech rodiče, starajícího se o postižené dítě.

  • Vedení obcí či sdružení obcí k reálnému, finančně zvládnutelnému střednědobému plánování sociálních služeb (komunitní plány).

  • Zamezení posilování privátních sociálních služeb na úkor státních, krajských či obecních organizací.

  • Resocializační programy pro bezdomovce, podporu chráněného bydlení, azylových domů, vývařoven a lékařských středisek pro bezdomovce.

  • Prosazování bezplatného vstupu do Národního muzea, Národní galerie a dalších podobných kulturních institucí jako součásti vzdělávání celého národa.

  • Na větší podporu státu a veřejné správy při vytváření podmínek pro tělovýchovu, sport, turistiku a rekreaci občanů i její dostupnost - zejména dětí a mládeže z nízko příjmových rodin.

  • Podporu neprofesionální kultury, tvůrců a interpretů vychovávajících zejména mládež ke slušnému chování, úctě k práci, občanské snášenlivosti a tradicím.

  • Obranu existující sítě kulturních zařízení a podporu jejího rozšiřování, jakožto i podporu kulturního života v regionech a oživení kulturních památek.

  • Veřejnoprávní televizi a rozhlas kultivovaně sloužící veřejným zájmům, otevřít otázku financování veřejnoprávních medií, nezávislá kontrola vyváženosti a objektivity informací ve veřejnoprávních médiích.

  • Prosazování čistoty a ochrany českého jazyka v médiích a při výuce na všech stupních škol.

  • Spolupráci občanského sektoru a státních orgánů na efektivní ochraně spotřebitelů zboží a služeb.

  • Ochranu práva žen na rozhodování o vlastním těle, hrazení antikoncepce ze zdravotního pojištění na podporu plánovaného rodičovství.

   

   

     1. Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme

   

  KSČM se soustředí zejména na:

   • Prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy.

   • Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů.

   • Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin.

   • Podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky a na ochranu biodiverzity.

   • Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy.

   • Prosazování ekologicky šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech.

   • Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, avšak bez dodatečného růstu cen energií pro spotřebitele.

   

  • Zlepšení dlouhodobě špatné kvality ovzduší, a to nejenom v Moravskoslezském kraji, ale na velké části území ČR.

  • Zahájení systémových změn ve způsobu nakládání s odpady, především s jejich tříděním a recyklací, rozvíjení průmyslu zpracování odpadů.

  • Dodržování zákazu dovozu odpadů ze zahraničí k uskladnění a likvidaci v ČR.

  • Podporu energetické nezávislosti ČR, a to dalším využíváním jaderné energetiky, ekonomicky rozumným využíváním obnovitelných zdrojů energie a postupným snižováním spotřeby uhlí v teplárenství a energetice.

  • Úměrné meze těžby nerostných surovin a účinná opatření proti znečišťování půdy a horninového prostředí průmyslovou výrobou, podporu rekultivace a sanace.

  • Prosazování udržitelných forem hospodaření, aktivní role zemědělců při ochraně krajiny, ochrany a obnovy vodních zdrojů a zemědělského i lesního půdního fondu jako nenahraditelných přírodních zdrojů.

  • Provedení zásadních systémových změn státní správy v oblasti životního prostředí. V exekutivě zohledňovat soulad ekologických a národohospodářských priorit.

  • Udržení práva občanů být informován o ekologických dopadech hospodářských činností a staveb a práva účastnit se spolurozhodování o životním prostředí.

  • Výsadbu druhově pestřejších lesů; vymezování prvků územního systému ekologické stability v územních plánech a realizaci těchto plánů. 

  • Pokračování výstavby a modernizací čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů.

  • Vnímání myslivosti, rybářství, včelařství, chovatelství a zahrádkářství jako součásti systému ochrany přírody.

  • Intenzivní dialog s ekologickými odborníky, strukturami občanského a ekologického hnutí napříč politickým spektrem.

   

   

     1. Více rozhodovacích pravomocí lidem!

   

  KSČM se soustředí zejména na:

  • Přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend.

  • Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transparentnosti práce všech zastupitelských orgánů.

  • Zahájení diskuse o upřesnění či zdokonalení Ústavy ČR a klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentního systému.

  • Opatření směřující k postihu subjektů poskytujících nevýhodné půjčky a k zamezení neoprávněných a předražených exekucí majetku.

  • Tvrdé postihy vůči spekulantům s byty, pozemky a vůči lidem zneužívajícím sociální dávky všeho druhu.

   

  • Odstranění ekonomických překážek přístupu občanů k právu (bezplatná právní pomoc, úprava soudních a správních poplatků apod.).

  • Větší ochrana dlužníků, posílení kontroly zákonných exekutorů, jasná pravidla pro nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů; hodnota dluhu by neměla nepřiměřeně narůstat o lichvářské úroky a nadměrné sankce.

  • Podpora dluhového poradenství, finančního poradenství a finanční gramotnosti, předcházení insolvenci domácností.

  • Prosazování návrhu zákona o poměrném zastoupení v orgánech zastupitelstev a parlamentu. Posílení pravomocí zastupitelstva na úkor rady, posoudit možnost změny na jednokomorový Parlament ČR, popř. přeměny Senátu na zástupce regionů.

  • Uzákonění možnosti (za jasně stanovených podmínek) nezávislého soudního rozhodnutí o ztrátě mandátu poslance, pokud se v průběhu výkonu svého mandátu podstatně odchýlí od volebního programu politického subjektu, za který byl zvolen.

  • Nedotknutelnost svobody slova, vědeckého bádání i uměleckého projevu. Odmítnutí snah omezovat tuto svobodu autoritativními zásahy politiků a pokusy kriminalizovat pomocí zákonů celé myšlenkové proudy a jejich představitele.

  • Obnovení důvěry veřejnosti v právo a možnost jeho dodržování. Zjednodušení právního řádu a stabilizace právního systému.

  • Zrychlení a zjednodušení soudního řízení bez újmy na právech účastníků řízení (jen výjimečně vracet věc k novému posouzení).

  • Posilování právního vědomí občanů a rozšíření právní výchovy, její zařazení do výukových programů všech typů škol.

  • Důsledný boj proti všem formám násilí na ženách, dětech a seniorech.

  • Podporu sdružování dětí a mládeže a jejich spoluúčasti na všech úrovních na rozhodování o věcech, které se jich týkají; přijetí zákona o dětech a mládeži, uzákonění institutu dětského ombudsmana.

  • Podporu občanských sdružení a iniciativ - konzultovat s nimi připravované legislativní i exekutivní změny. Prohloubit spolupráci s nimi, s odbory a levicovými i sociálně cítícími věřícími.

  • Podporu snah zaměřených proti omezování svobody internetu.

  • Redukci uměle posilovaných monopolů v oblasti vývoje informací, které neodůvodněně zvýhodňují velké korporace a brání tvůrčím aktivitám kapitálově slabších firem.

  • Zkrácení nepřiměřených lhůt ochrany autorských práv.

  • Podporu rovného přístupu k využití informačních technologií všemi generacemi a ve všech oblastech života.

   

   

   1. Ano světu, ne zbraním

   

  KSČM se soustředí zejména na:

  • Důsledné uplatňování Charty OSN a posilování klíčové role OSN, respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země.

  • Zamezení jakýmkoli snahám o výstavbu cizích vojenských základen na území ČR a o účast na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu RB OSN.

  • Překonání agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti.

  • Pokračování tradic helsinského mírového procesu zejména v oblasti mírové diplomacie a lidských práv, bez recidiv studené války.

  • Důsledné prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního.

  • Posílení boje proti fašismu, rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci.

   

  • Odmítání jakéhokoli vměšování zahraničních nátlakových skupin, včetně spolků vznášející požadavky odsunutých Němců, do vnitřních záležitostí ČR, jakož i zpochybňování dekretů prezidenta Beneše.

  • Uplatnění principu nedotknutelnosti státních hranic, odmítnutí separatistických snah porušujících uspořádání Evropy po 2. světové válce.

  • Plné zajištění rovnoprávného postavení členských zemí v politických institucích EU. Cílevědomě odmítat rozsáhlou byrokratizaci a přetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování EU a odstranit je.

  • Požadavek na zrušení NATO jako dlouhodobý cíl a jako minimální cíl vystoupení ČR z jeho vojenských struktur. Pojetí bezpečnosti ČR a Evropy v celoevropském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti.

  • Revizi nepřijatelné praxe NATO z roku 1999, která obsahuje „právo preventivních úderů“ a působení daleko za hranicemi členských zemí i bez mandátu podle mezinárodního práva.

  • Požadavek na obnovení obranyschopnosti České republiky, vypracování nové obranné a bezpečnostní strategie ČR a tomu odpovídajících ekonomických podmínek.

  • Zpřísnění podmínek vyslání ozbrojených složek vojáků Armády ČR do zahraniční -uskutečňovat je pouze se souhlasem obou komor parlamentu a na základě požadavku Rady bezpečnosti OSN. Humanitární mise podle situace a vlastních možností speciálních sil ČR a Armády ČR.

  • Požadavek optimalizace bezpečnostního systému ČR, úpravy kompetencí a sladění prováděcích činností mezi Hasičským záchranným sborem, Policií ČR, Záchrannou zdravotní službou a Armádou ČR jako součástí jednoho integrovaného multifunkčního celku - podmínku jeho připravenosti čelit bezpečnostním rizikům na vlastním území, včetně projevů mezinárodního terorismu.

  • Udržení
   výjimečných vztahů a užší spolupráce se Slovenskem na bázi rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti, v rámci rozvoje dobrých vztahů se sousedními zeměmi a v rámci Visegrádské skupiny a CEFTA.
    

  • Odmítnutí snah, aby pod záminkou boje proti terorismu docházelo k omezování občanských a lidských práv, rozvoji zbrojení a ke zhoršování životních podmínek lidí.

   

   

   

  Komentáře

  Přidat komentář

  Přehled komentářů

  Nechceme komunisty !!

  (c4ni, 11. 10. 2013 4:54)

  Nechceme komunisty !!
  Srovnání jak to bylo za komunistů se současností. S tímto opravdu někdo souhlasí? Přidej svůj názor !! http://www.nechcemekomunisty.cz/