KSČM*Příručka pro komunální politiky zde ke stažení*Výsledky voleb pro KSČM*Naši lidé*Nymbursko jako na dlani*Minulost jaká byla*Náš program

Aktuality

 • Likvidace cukrovaru Hrochův Týnec v obrazech ke stažení ZDE
 • Milovické UCHO je ke stažení ZDE
 • Jste svědky korupce u sebe doma, nahlašte nám ji a budeme proti ní společně bojovat!

 • Zpravodaj OV KSČM Nymburk podzim 2011 ke stažení zde
 • Zpravodaj OV KSČM Nymburk ke stažení zde
 • Podporujeme české vědce!
 • Spočítejte si svou ekologickou stopu!
 • "Ať žije vláda! . . . . . Ale za svoje."

  ...

  Poslanci KSČM ve Středočeském kraji PS PČR

  1. JUDr. Stanislav Grospič, 44 let, člen KSČM, právník, Mladá Boleslav
  2. Bc. Miloslava Vostrá, 44 let, členka KSČM, ekonomka, Braškov
  3. Bc. Jan Klán, 26 let, člen KSČM, student VŠ, Záboří nad Labem

  Koutek poezie

  Mějme je rádi

  Každý roku začátek, ohlédnem se nazpátek. Abychom si byli jistí, že nejsme jen pesimisti.
  Máme vládu, prezidenta, každému z nich roste renta. Správně jsme se snažili, tak nám všechno zdražili.
  Byli přitom spravedliví. Jenom hlupák se jim diví. Proč chudákům přidávat? Stejně budou nadávat.
  Podle vlastní logiky volí prvky taktiky. Snadněji se přece postí, ten kdo nemá všeho dosti.
  Proto dají sami sobě v této lidsky těžké době. Nač jsou lidu hmotné statky? Zbytečně by dělal zmatky.
  Rádi nesou tíhu moci a činí tak ve dne v noci. Jen když mohou svému lidu přinést v žití trochu klidu.
  Vzali by i větší věno. Bohužel. Je dokradeno. Heslo však zní: „Nepřestat. Chudé lidi potrestat.
  Když nebudou mít žádnou sílu, těžko vyhrabou se z jílu“. A tak mocní svojí pílí míří směle k svému cíli.
  Řekněte. No není hezká, cesta do prdele Česká?

  Počasí

  Haló noviny GUE-NGL logo GUE-NGL logo

  Sociálně právní poradna KSČM

  poradna@kscm.cz

  Naši odborníci se budou snažit zareagovat na vaše dotazy nejpozději do 7 pracovních dnů.
  Nabízíme vám poradenství v těchto oborech:
  •lidská práva a sociálně právní ochrana dětí
  •občanské právo
  •pracovní a správní právo
  •sociální problematika
  •zdravotní problematika
  •bytová problematika
  •školská problematika,
  sociálně patologické jevy
  dětí a mládeže
  •genderová problematika
  •ekologická problematika
  •finanční poradenství
  •bezpečnostní problematika
  •zemědělská problematika
  S důvěrou se obracejte na odborníky KSČM.
  Upozornění: Tato občanská poradna nemůže v žádném případě nahrazovat kompetence orgánů státu nebo plnit úlohu arbitra.


  Priority volebního programu KSČM

  * Práce pro všechny za spravedlivou mzdu

  * Žádná tolerance k omezování sociálních jistot, důstojný život i pro seniory

  * Investice do lidí, vědy a nových technologií jako základ boje proti krizi

  * Zdravé životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, regulace trhu

  * Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví

  * Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie

  * Společnost vzdělání a kultury

  * Šance pro mladé na kvalitní život

  * Rovný přístup k informacím a rozvoj informačních technologií

  * Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek


  Karel KRYL

  Karel Kryl

  Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou: ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou, ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes na dělali zrádce.

  Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky, farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

  Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda, zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda, král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem. král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

  Demokracie panuje od Aše po Humenné, samet i něha v pánu je a zuby vylomené, Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

  Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů, a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

  Jdi na obsah Jdi na menu
   

  Petr Uhl se cítí poctěn cenou landsmanšaftu

  5. 4. 2008

  ObrazekZprávě z 2. dubna 2008 o tom, že Sudetoněmecký landsmanšaft letos udělí své nejvyšší vyznamenání - Karlovu cenu - Petru Uhlovi, jsem zprvu nevěřil. Poté, co se tato informace potvrdila, byl jsem přesvědčen, že Petr Uhl se vším nadáním své výmluvnosti pošle henleinovské pohrobky kamsi. Ovšem nestalo se tak, ba naopak.
  Petr Uhl zaslal landsmanšaftu (viz www.sudeten.de) dopis tohoto znění: »Cenou Karla IV., kterou mi příští měsíc udělí Sudetoněmecké krajanské sdružení, se cítím poctěn. Léta se stýkám hlavně s členy křesťanské Ackermannovy obce. Přesvědčil jsem se, že sudetští Němci jsou nejen důsledně protinacističtí, ale jsou i opravdovými demokraty. Evropského poslance a mluvčího Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernda Posselta považuji za svého přítele, je to skutečný Evropan. Cenou jsem poctěn i proto, že mi v české, ale i německé společnosti stále chybí zhodnocení násilí a bezpráví, jehož oběťmi bylo německé obyvatelstvo v Československu v letech 1945-1946. Takzvaný odsun považuju za vyhnání, které v podmínkách československého státu, jenž chtěl být demokratický, nelze ospravedlnit nacistickými zločiny, jež právem odsoudil celý svět, včetně Němců a sudetských Němců samých. Dialog mezi Čechy a sudetskými Němci, či spíše potomky těch Němců, kteří byli po válce vyhnáni z Československa, je nejen možný, ale i nutný. A je to dialog nejen česko-sudetoněmecký, ale i česko-český a německo-německý. Pomůže odstranit 'bílá místa' naší společné historie a společnému soužití v Evropské unii. Ta nesmí stát na utajování a zastírání minulosti.«
  Petr Uhl, zprvu údajný levicový revolucionář, později chartista a po převratu poslanec za Levou alternativu, tak argumentačně, včetně odpovídající terminologie, přešel na pozice Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Budiž jen stručně připomenuto, že tuto organizaci založili po druhé světové válce z drtivé většiny bývalí aktivní nacisté, včetně válečných zločinců a nejbližších Henleinových spolupracovníků. To je skutečnost snadno prokazatelná. Pokud jde o oficiální cíle této organizace, jež jsou dnes zakotveny v jejích stanovách, uveďme za všechny: »Prosazovat právní nárok na vlast, na její opětovné získání a s tím spojené právo národní skupiny na sebeurčení (§ 3 odst. c) stanov) a hájit právo na navrácení popř. plnohodnotnou náhradu nebo odškodnění zkonfiskovaného majetku sudetských Němců (§ 3 odst. d) stanov).« Požadované odškodné - jenom pro zajímavost - vyčíslil landsmanšaft v korunách třemi sty miliardami!
  Bez zajímavosti také rozhodně není to, do jaké společnosti se Petr Uhl svým oceněním, kterým se cítí být poctěn, zařadí. Laureát Karlovy ceny z roku 1960, zakladatel a první mluvčí Sudetoněmeckého landsmanšaftu Rudolf Lodgman von Auen, zuřivý odpůrce existence samostatné Československé republiky a arcinacista, takto děkoval Hitlerovi při příležitosti vstupu německých vojsk do českého pohraničí v roce 1938: »V den vstupu německých vojsk... vás z celého srdce zdravím, můj Vůdče, jako zástupce Říše. Děkuji Prozřetelnosti, že mi bylo umožněno prožít tento den, na jehož příchod jsem doufal už od svého mládí... Vy, můj Vůdče, jste nám dal otčinu a vlast, německému lidu sebevážnost a víru v nacionální ideu, Evropě jste však ukázal cestu, bez které by byla vydána napospas nepředstavitelnému zničení.« Byl to také Lodgmann von Auen, kdo na podzim roku 1938 prosazoval řešení židovské otázky cestou plánovitého přesídlení tohoto neklidného elementu za spolupůsobení celé Evropy (Neue Zeit č. 6-8/1938, str. 83).
  Jeden z dalších držitelů ceny, Hans-Christoph Seebohm (cenu dostal v roce 1968), byl na přelomu let 1938/1939 jedním z vykonavatelů tzv. arizace severočeské uhelné společnosti Britania Kohlenwerke AG. O lásce Oty Habsburského, laureáta z roku 1970, k Československé republice, není ani třeba hovořit. A Walter Becher, někdejší mluvčí landsmanšaftu a bývalý člen NSDAP, který obdržel Karlovu cenu 1983? Jako novinář z henleinovského deníku Die Zeit publikoval v letech 1938/1939 tak odpudivé protižidovské články, že se svou minulostí v poválečných letech, kdy dštil oheň a síru proti Československu, raději nechlubil. Padesátým a prozatím posledním vyznamenaným byl hesenský zemský ministr Roland Koch, který na loňském tzv. Dni vlasti v Berlíně, organizovaném Svazem vyhnanců, vystoupil s projevem vůči České republice ještě útočnějším než ostatní řečníci.
  Publicista Petr Uhl je v současnosti komentátorem původně komunistického Práva, mezitím (nejen v titulu) značně zrůžovělého. Doufejme, že až 10. května Bernd Posselt Uhlovi cenu předá, nezačne se tento deník vyznačovat temnějšími tóny.

  autor: Daniel Strož, europoslanec za KSČM