KSČM*Příručka pro komunální politiky zde ke stažení*Výsledky voleb pro KSČM*Naši lidé*Nymbursko jako na dlani*Minulost jaká byla*Náš program

Aktuality

 • Likvidace cukrovaru Hrochův Týnec v obrazech ke stažení ZDE
 • Milovické UCHO je ke stažení ZDE
 • Jste svědky korupce u sebe doma, nahlašte nám ji a budeme proti ní společně bojovat!

 • Zpravodaj OV KSČM Nymburk podzim 2011 ke stažení zde
 • Zpravodaj OV KSČM Nymburk ke stažení zde
 • Podporujeme české vědce!
 • Spočítejte si svou ekologickou stopu!
 • "Ať žije vláda! . . . . . Ale za svoje."

  ...

  Poslanci KSČM ve Středočeském kraji PS PČR

  1. JUDr. Stanislav Grospič, 44 let, člen KSČM, právník, Mladá Boleslav
  2. Bc. Miloslava Vostrá, 44 let, členka KSČM, ekonomka, Braškov
  3. Bc. Jan Klán, 26 let, člen KSČM, student VŠ, Záboří nad Labem

  Koutek poezie

  Mějme je rádi

  Každý roku začátek, ohlédnem se nazpátek. Abychom si byli jistí, že nejsme jen pesimisti.
  Máme vládu, prezidenta, každému z nich roste renta. Správně jsme se snažili, tak nám všechno zdražili.
  Byli přitom spravedliví. Jenom hlupák se jim diví. Proč chudákům přidávat? Stejně budou nadávat.
  Podle vlastní logiky volí prvky taktiky. Snadněji se přece postí, ten kdo nemá všeho dosti.
  Proto dají sami sobě v této lidsky těžké době. Nač jsou lidu hmotné statky? Zbytečně by dělal zmatky.
  Rádi nesou tíhu moci a činí tak ve dne v noci. Jen když mohou svému lidu přinést v žití trochu klidu.
  Vzali by i větší věno. Bohužel. Je dokradeno. Heslo však zní: „Nepřestat. Chudé lidi potrestat.
  Když nebudou mít žádnou sílu, těžko vyhrabou se z jílu“. A tak mocní svojí pílí míří směle k svému cíli.
  Řekněte. No není hezká, cesta do prdele Česká?

  Počasí

  Haló noviny GUE-NGL logo GUE-NGL logo

  Sociálně právní poradna KSČM

  poradna@kscm.cz

  Naši odborníci se budou snažit zareagovat na vaše dotazy nejpozději do 7 pracovních dnů.
  Nabízíme vám poradenství v těchto oborech:
  •lidská práva a sociálně právní ochrana dětí
  •občanské právo
  •pracovní a správní právo
  •sociální problematika
  •zdravotní problematika
  •bytová problematika
  •školská problematika,
  sociálně patologické jevy
  dětí a mládeže
  •genderová problematika
  •ekologická problematika
  •finanční poradenství
  •bezpečnostní problematika
  •zemědělská problematika
  S důvěrou se obracejte na odborníky KSČM.
  Upozornění: Tato občanská poradna nemůže v žádném případě nahrazovat kompetence orgánů státu nebo plnit úlohu arbitra.


  Priority volebního programu KSČM

  * Práce pro všechny za spravedlivou mzdu

  * Žádná tolerance k omezování sociálních jistot, důstojný život i pro seniory

  * Investice do lidí, vědy a nových technologií jako základ boje proti krizi

  * Zdravé životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, regulace trhu

  * Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví

  * Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie

  * Společnost vzdělání a kultury

  * Šance pro mladé na kvalitní život

  * Rovný přístup k informacím a rozvoj informačních technologií

  * Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek


  Karel KRYL

  Karel Kryl

  Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou: ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou, ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes na dělali zrádce.

  Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky, farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

  Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda, zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda, král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem. král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

  Demokracie panuje od Aše po Humenné, samet i něha v pánu je a zuby vylomené, Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

  Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů, a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

  Jdi na obsah Jdi na menu
   

  Jak se zorientovat v poplatkové džungli expertního týmu ministra zdravotnictví Julínka?

  3. 1. 2008

  Článek 31 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, říká, že Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

  Toto ústavní právo občanů ČR zdůrazňovala v době před sněmovními volbami také Občanská demokratická strana a k jeho dodržování se zavázala ve své předvolební Smlouvě s občany. Skutečnost je dnes jiná! ODS spolu se svými koaličními partnery, KDU-ČSL a Stranou zelených, občany podvedla a popírá jejich základní sociální práva, kam ochrana zdraví patří.

  Změny v systému zdravotnictví, které občany České republiky čekají od 1. ledna 2008, jsou velmi rozsáhlé a je nesnadné se v nich dobře orientovat. Jaké poplatky a za jaké úkony mohou po nás zdravotnická zařízení po Novém roce požadovat? Existují výjimky z placení regulačních poplatků a jaké?

  Tři rychlosti po modré aneb Kdy budeme nuceni platit u lékaře na dřevo ?

  30 Kč za návštěvu:

  - praktického lékaře (stejně tak je 30 Kč zpoplatněna i návštěvní služba lékaře u pacienta např. v domově důchodců, a to i bez klinického vyšetření)

  - pediatra (poplatku 30 Kč za návštěvní službu podléhá i návštěva novorozence lékařem)

  - gynekologa

  - ambulantního specialisty (vč. ambulancí lůžkových zdravotnických zařízení - v pracovních dnech v době od 07.00 do 17.00 v pracovní dny, není-li ordinační doba určená provozovatelem zařízení delší)

  - klinického psychologa

  - klinického logopeda

  provede-li klinické vyšetření, což je komplexní, cílené, kontrolní (např. vyšetření pacienta při ukončení léčby, nebo pracovní neschopnosti; vyšetření pacienta před léčebným úkonem - operací, aplikací injekce apod.) nebo konziliární (poradní) vyšetření, které je vykázáno příslušnými výkony, kdy lékař nejprve pohovorem s pacientem zjistí jeho zdravotní potíže, posoudí vývoj onemocnění, stanoví diagnózu a potřebný léčebný postup, popřípadě doporučí další speciální vyšetření, předepíše vhodné léky a zpracuje zdravotní dokumentaci pacienta.

  30 Kč za návštěvu:

  - zubního lékaře, při které bylo provedeno vyšetření - tzn. za první vyšetření, kde lékař zjistí problém, pacient zaplatí. Následné návštěvy, při kterých se budou dělat například pouze zubní výplně (aniž by zubař provedl výkon, který pojišťovna vykazuje jako vyšetření) už zpravidla pacient 30 Kč nezaplatí (výjimkou je situace, kdy zubní lékař pošle pacienta např. na trhání osmiček k jinému zubnímu specialistovi - např. stomatochirurgovi, pak pacient hradí celý poplatek 30 Kč). Stejné pravidlo platí pro pacienty, kterým bude lékař připravovat zubní protézu - první vyšetření s otisky bude zpoplatněno, zkoušky protézy již zpoplatněny nebudou.

  30 Kč za recept:

  - za jeden druh léku, na který přispívá plně či částečně zdravotní pojišťovna, předepsaný na receptu. Na jednom receptu mohou být předepsány max. dva druhy léků (max. po třech baleních), tedy dvě položky. Poplatek za recept tak může činit nejvýše 60 Kč.

  Dlouhodobí uživatelé léků mohou požádat svého ošetřujícího lékaře (není-li nutné pravidelné klinické vyšetření) o vystavení tzv. opakovaného receptu, na kterém lékař vyznačí, kolikrát si předepsaný lék může pacient v lékárně vyzvednout. To však neosvobozuje pacienta od placení poplatku ve výši 30 Kč za každý výdej léku v lékárně.

  60 Kč za každý den pobytu v:

  - nemocnici

  - lázních

  - léčebnách a ozdravovnách (vč. dětských)

  Přitom se první a poslední den pobytu pacienta ve zdravotnickém zařízení počítají spolu jako jeden den. Stejně tak je zpoplatněn i pobyt průvodce dítěte, pokud je mu pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění (ze zákona mají na pobyt průvodce nárok děti do šesti let, umožňuje-li pobyt dospělého kapacita lůžkového zařízení)

  90 Kč za návštěvu:

  - lékařské a zubní pohotovosti

  - nemocniční pohotovosti v době od 17 do 7 hod. v pracovní dny; víkendy a svátky nepřetržitě (pokud nebude nutná hospitalizace pacienta - v takovém případě zaplatí pacient odpovídající poplatek za pobyt v nemocnici)

  - zubního lékaře, u kterého není pacient registrován, byť návštěvu uskuteční v ordinačních hodinách příslušného stomatologa (budou-li se však zubní lékaři např. během dovolené či nemoci zastupovat, měli by pacienti platit poplatek pouze 30 Kč, nikoliv 90 Kč)

  Limit 5000 Kč aneb Hranice snů?

  Ministerstvo zdravotnictví zavedlo - víceméně však jen jako psychologickou - hranici pro úhradu poplatků a doplatků roční finanční limit ve výši 5000 Kč pro každého občana (u 30korunových poplatků by šlo o 167 případů, tj. téměř každý druhý den). Poplatky a doplatky však platí každý pojištěnec celý kalendářní rok, tedy i po dovršení limitu 5000 Kč. Peníze, které vydáme nad limit, musí zdravotní pojišťovna vždy po čtyřech měsících poslat zpět. Povinností každé zdravotní pojišťovny je sledovat limit 5000 Kč u každého pojištěnce a na jeho žádost mu poskytnou 1x ročně bezplatně výpis z jeho osobního účtu. V případě, že pojištěnec změní v průběhu roku zdravotní pojišťovnu, pojišťovny si musí informace o pacientovi předat samy.

  V praxi však do limitu 5000 Kč nebudou započítávány veškeré poplatky a doplatky, které za zdravotní péči a léčbu vydáme!

  Nezapočítávané položky:

  - poplatek 90 Kč za lékařskou a zubní pohotovostní službu (vč. nemocniční pohotovostní služby v době od 17 do 7 hod v pracovní dny; víkendy a svátky nepřetržitě)

  - poplatek 60 Kč za pobyt v nemocnici, lázních, léčebnách a ozdravovnách (vč. dětských)

  - doplatky za zdravotnické potřeby vydané na poukazy (ortézy, berle apod.)

  - doplatky na částečně hrazené léky, které dělají méně než 30 % maximální ceny

  Započítávané položky:

  - poplatek 30 Kč za návštěvu praktického lékaře, pediatra, gynekologa, ambulantního specialisty, klinického logopeda či klinického psychologa, při které bylo provedeno klinické vyšetření

  - poplatek 30 Kč za vyšetření u zubního lékaře

  - poplatek 30 Kč za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem nebo pediatrem

  - poplatek 30 Kč za 1 položku na receptu a za každé vydání na tzv. opakovaný recept

  - doplatky na částečně hrazené léky, ale jen ve výši doplatku na nejlevnější lék dostupný na trhu se stejnou léčivou látkou a způsobem podání; pokud lékař na receptu vyznačí, že jím předepsaný lék nelze nahradit, započítává se do limitu 5000 Kč celý doplatek.

  Lhůty pro ždímání pacientů aneb Je možné s placením otálet?

  - ihned - jde-li o uhrazení poplatku či doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku

  - ihned nebo dle dohody se zdravotnickým zařízením

  - nejdéle do 8 kalendářních dnů po propuštění z nemocnice, byla-li hospitalizace kratší než 30 dní (nemocnice vystaví pacientovi fakturu)

  - vždy poslední den v kalendářním měsíci - byl-li pacient hospitalizován déle než 30 dní. (Pokud pacient skoná, přechází povinnost uhradit poplatky spojené s jeho pobytem ve zdravotnickém zařízení na pozůstalé!)

  Lidé, kteří poplatky za ošetření lékařem neuhradí, nebudou lékařem odmítnuti, ale dostanou dlužní úpis, který budou povinni do určité doby zaplatit. Neučiní-li tak, bude zařízení oprávněno domáhat se zaplacení soudní cestou.

  Hlídejte si své výdaje aneb Nedarujte Julínkovi ani korunu navíc!

  Zejména starší generaci nově zaváděné regulační poplatky finančně ohrožují. Je však možné výrazně ušetřit za léky, které pacient užívá. Proto je dobré, aby si každý pacient udělal společně se svým praktickým lékařem revizi, zda:

  - jím užívané léky jsou opravdu nutné

  - není pro pacienta výhodný tzv. opakovaný recept, který omezí zbytečné návštěvy lékaře

  - nevyjde levněji koupit lék přímo v lékárně (řada léků stojí méně než povinný poplatek za recept; jsou mezi nimi léky na bolest, horečku, kašel, zažívací tablety aj.)

  - neexistuje v případě vysokého doplatku za předepsaný lék jeho levnější varianta (pomoci pacientům nově mohou i lékárníci, kteří mají pravomoc lék vyměnit, pokud to lékař vyznačením na receptu výslovně nezakáže).

  Pojištěnec má na svou žádost právo obdržet doklad o úhradě stanoveného poplatku či doplatku. V případě sporu se zdravotní pojišťovnou musí pojištěnec předložit doklady o zaplacení započitatelných poplatků a doplatků.

  Doklad o zaplacení musí obsahovat:

  - číslo pojištěnce

  - výši poplatku - doplatku

  - datum jeho zaplacení

  - razítko zdravotnického zařízení

  - podpis osoby, která poplatek přijala

  - název léčivého přípravku a výši doplatku, jež se započítává do ročního limitu 5000 Kč

  Soucitný Julínek aneb Kdy si od placení přechodně odpočineme?

  Poplatky se nehradí:

  - u lékaře (psychologa, logopeda), neprovede-li klinické vyšetření - např. při krátkém kontaktu pacienta s lékařem tzv. mezi dveřmi, při telefonické konzultaci, za vypsání receptu (přičemž se hradí každá položka na receptu, není-li lék plně hrazen pacientem), při rozhovoru lékaře s rodinnými příslušníky

  - za preventivní prohlídku u praktického lékaře pro děti i dospělé, zubního lékaře a gynekologa (dále za vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním a při závodní preventivní péči)

  - děti a dorost u pediatra

  - v prvém roce života 9x do roka

  - v 18 měsících života

  - ve 3 letech a dále vždy 1x za dva roky

  - děti a dorost u stomatologa

  - ve věku do 18 let 2x ročně (při dalších vyšetřeních však již poplatek zákonný zástupce za dítě hradí)

  - děti a dorost u gynekologa

  - počínaje 15. rokem života 1x ročně

  - dospělí u praktického lékaře

  - preventivní prohlídka i s odběry krve a moči 1x za dva roky (pokud však lékař v rámci preventivní prohlídky zjistí zdravotní obtíže a objedná pacienta na další prohlídku, při které provede komplexní klinické vyšetření, pak je tato další návštěva již plně zpoplatněna; stejné pravidlo platí i v případě objednání k ambulantnímu specialistovi)

  - dospělí u stomatologa

  - nad 18 let věku 1x ročně, přičemž za preventivní prohlídku se považuje až druhá návštěva zubního lékaře v kalendářním roce (tzn. první návštěva je považována za základní - ta je zpoplatněna 30 Kč -, až druhá návštěva je preventivní a od poplatku osvobozena)

  - těhotné ženy 2x v průběhu těhotenství

  - dospělí u gynekologa

  - nad 15 let věku 1x ročně

  - za dispenzární (soustavnou) péči poskytovanou

  - vybraným dětem od 1 roku věku chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu - např. dětští pacienti diabetici jsou od poplatků spojených s jejich diabetickou léčbou osvobozeni (zatímco dospělí diabetici v dispenzární péči platí povinné poplatky v plné výši i za svou diabetickou léčbu)

  - těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství.

  Uvedení pacienti nehradí poplatek pouze pro diagnózu, pro kterou jsou dispenzarizováni (soustavně sledováni příslušným lékařem), za ostatní poskytnutou péči platí poplatky v plném rozsahu.

  - při vyšetření hospitalizovaného pacienta, o které žádá lůžkové zdravotnické zařízení

  - za hemodialýzu

  - za dlouhodobé docházení do stacionářů na chemoterapii či ozařování pokud nedojde k výjimečnému vyšetření lékařem před terapií (běžně se před terapií kontroluje pouze krevní obraz)

  - za laboratorní nebo diagnostické vyšetření, není-li součástí klinické vyšetření lékařem

  - odběry krve, moči, stolice a výtěry

  jedná-li se pouze o odběry, pak pacient regulační poplatek nehradí, avšak předchází-li odběrům vyšetření lékařem, pak je toto zpoplatněno 30 Kč.

  - natočení EKG

  provede-li tento úkon pouze sestra, není zpoplatněn. Je-li však přítomen i lékař, který zároveň provede alespoň krátké vyšetření, pak pacient návštěvu hradí (měření krevního tlaku spolu s předepsáním příslušné léčby se hradí 30 Kč)

  - provedení kontrolního rentgenu či ultrazvuku, mamografické vyšetření žen po 45. roce věku (ženy, u nichž se v rodině vyskytla rakovina prsu a které preventivně podstupují mamografické vyšetření před 45. rokem, toto kontrolní vyšetření hradí)

  - za vyšetření lékařem transfuzní služby při odběru krve, plazmy či kostní dřeně

  - za výdej zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz

  - za výdej léků předepsaných na recept, kde je uvedeno hradí pacient (např.: antikoncepce)

  - za výdej léků a léčiv, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis

  - za poskytování péče nehrazené z všeobecného zdravotního pojištění (např.: kosmetické výkony, vystavení receptu na antikoncepci, akupunktura aj.)

  - za návštěvu fyzioterapeuta

  Kdo je osvobozen od placení poplatků:

  - děti umístěné v dětských domovech

  - děti umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

  - osoby při soudně nařízené ochranné léčbě

  - osoby při léčení infekčního onemocnění, kterému jsou povinny se podrobit

  - osoby v nařízené izolaci ve zdravotnickém zařízení nebo v nařízených karanténních opatřeních

  - pojištěnec v hmotné nouzi (dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc), který se prokáže dokladem, který nesmí být starší než 30 dnů, vydaným obecním úřadem apod.

  Několik dalších ukázek Julínkova hyenismu:

  - poplatky a doplatky se vztahují již na novorozence; pobyt předčasně narozených dětí umístěných v inkubátoru bude též zpoplatněn

  - platit budou i dlouhodobě nemocní pacienti - ministerstvo zdravotnictví argumentuje, že i těmto lidem běží důchod nebo jiné sociální příjmy, a tak se mohou podílet na úhradě své zdravotní péče alespoň 60 Kč denně (např. nemocnice Motol avizovala, že za ležícími pacienty přijdou zdravotníci, kteří na konci každého měsíce poplatky vyberou)

  - nemocniční péči hradí také pacient v kómatu, popř. jeho rodinní příslušníci

  - skoná-li pacient ve zdravotnickém zařízení, nebudou pozůstalí od úhrady poplatků osvobozeni.

  Zdravotnická zařízení se připravují na vybírání poplatků aneb Julínek v praxi!

  Mnohé nemocnice plánují v souvislosti se zavedením regulačních poplatků za ambulantní a pohotovostní službu od 1. ledna 2008 instalaci platebních automatů a měničů mincí, některé dokonce terminály na platební karty, jiné se rozhodly vyzkoušet levnější variantu a v jejich areálu vzniknou platební přepážky pro úhradu povinných poplatků. (Za hospitalizaci na lůžku uhradí pacient odpovídající sumu prostřednictvím faktury, a to nejpozději do osmi dnů po propuštění, či v hotovosti poslední den v kalendářním měsíci - za nepohyblivými pacienty přijdou zdravotníci s kasičkou k lůžku.)

  Pořízení několika automatů může vyjít na statisíce až miliony korun - cena jednoho platebního automatu se pohybuje dle obtížnosti funkcí od 50 000 do 250 000 Kč; cena měniče mincí kolem 35 000 Kč! (Např. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze instaluje 16 platebních automatů a měničů mincí; Nemocnice na Vinohradech v Praze pořídí 13 automatů a 6 měničů mincí).

  Nabízí se tak otázka, jaký bude z poplatků vlastní výnos zdravotnických zařízení, odečtou-li se od vybraných částek náklady nutné na pořízení a provoz zařízení pro výběr poplatků či zaplacení zaměstnanců, kteří budou zodpovědní za výběr poplatků na přepážkách, a za celkovou administraci spojenou s vybíráním, odváděním a sledováním poplatků v celém systému zdravotnictví? Jaká část vybraných poplatků nakonec bude vydána na zdravotní péči a jaká na dosud neexistující, až poplatkovou politikou vyvolané administrativní ap. činnosti? Sporná je také otázka, jak budou zdravotnická zařízení postupovat, nebude-li nutné ošetření pacienta, který již poplatek uhradil? Vytáhne lékař peněženku a vyplatí pacientovi např. 90 Kč na ruku a sám pak bude vymáhat peníze na platebním automatu?

  Každý z nás by měl pečlivě zvážit, zda lékařem provedené vyšetření (návštěva lékaře či zdravotnického zařízení) splnilo podmínky, za nichž je pojištěnec povinen uhradit příslušnou finanční částku. Podmínky pro placení poplatků jsou v mnoha případech velmi sporné a bude záležet na vztahu pacienta a ošetřujícího lékaře - zvláště na začátku poplatkového období, jak si podmínky pro úhradu péče nastaví. Nebojte se proto požadovat za své peníze odpovídající a kvalitní péči! V případě, že nebudete se zaplacením poplatku souhlasit, ozvěte se a se svým lékařem situaci pečlivě prokonzultujte. Jen tak získáte jistotu, že své peníze vydáváte účelně.

  Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz), internet aj.