KSČM*Příručka pro komunální politiky zde ke stažení*Výsledky voleb pro KSČM*Naši lidé*Nymbursko jako na dlani*Minulost jaká byla*Náš program

Aktuality

 • Likvidace cukrovaru Hrochův Týnec v obrazech ke stažení ZDE
 • Milovické UCHO je ke stažení ZDE
 • Jste svědky korupce u sebe doma, nahlašte nám ji a budeme proti ní společně bojovat!

 • Zpravodaj OV KSČM Nymburk podzim 2011 ke stažení zde
 • Zpravodaj OV KSČM Nymburk ke stažení zde
 • Podporujeme české vědce!
 • Spočítejte si svou ekologickou stopu!
 • "Ať žije vláda! . . . . . Ale za svoje."

  ...

  Poslanci KSČM ve Středočeském kraji PS PČR

  1. JUDr. Stanislav Grospič, 44 let, člen KSČM, právník, Mladá Boleslav
  2. Bc. Miloslava Vostrá, 44 let, členka KSČM, ekonomka, Braškov
  3. Bc. Jan Klán, 26 let, člen KSČM, student VŠ, Záboří nad Labem

  Koutek poezie

  Mějme je rádi

  Každý roku začátek, ohlédnem se nazpátek. Abychom si byli jistí, že nejsme jen pesimisti.
  Máme vládu, prezidenta, každému z nich roste renta. Správně jsme se snažili, tak nám všechno zdražili.
  Byli přitom spravedliví. Jenom hlupák se jim diví. Proč chudákům přidávat? Stejně budou nadávat.
  Podle vlastní logiky volí prvky taktiky. Snadněji se přece postí, ten kdo nemá všeho dosti.
  Proto dají sami sobě v této lidsky těžké době. Nač jsou lidu hmotné statky? Zbytečně by dělal zmatky.
  Rádi nesou tíhu moci a činí tak ve dne v noci. Jen když mohou svému lidu přinést v žití trochu klidu.
  Vzali by i větší věno. Bohužel. Je dokradeno. Heslo však zní: „Nepřestat. Chudé lidi potrestat.
  Když nebudou mít žádnou sílu, těžko vyhrabou se z jílu“. A tak mocní svojí pílí míří směle k svému cíli.
  Řekněte. No není hezká, cesta do prdele Česká?

  Počasí

  Haló noviny GUE-NGL logo GUE-NGL logo

  Sociálně právní poradna KSČM

  poradna@kscm.cz

  Naši odborníci se budou snažit zareagovat na vaše dotazy nejpozději do 7 pracovních dnů.
  Nabízíme vám poradenství v těchto oborech:
  •lidská práva a sociálně právní ochrana dětí
  •občanské právo
  •pracovní a správní právo
  •sociální problematika
  •zdravotní problematika
  •bytová problematika
  •školská problematika,
  sociálně patologické jevy
  dětí a mládeže
  •genderová problematika
  •ekologická problematika
  •finanční poradenství
  •bezpečnostní problematika
  •zemědělská problematika
  S důvěrou se obracejte na odborníky KSČM.
  Upozornění: Tato občanská poradna nemůže v žádném případě nahrazovat kompetence orgánů státu nebo plnit úlohu arbitra.


  Priority volebního programu KSČM

  * Práce pro všechny za spravedlivou mzdu

  * Žádná tolerance k omezování sociálních jistot, důstojný život i pro seniory

  * Investice do lidí, vědy a nových technologií jako základ boje proti krizi

  * Zdravé životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, regulace trhu

  * Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví

  * Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie

  * Společnost vzdělání a kultury

  * Šance pro mladé na kvalitní život

  * Rovný přístup k informacím a rozvoj informačních technologií

  * Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek


  Karel KRYL

  Karel Kryl

  Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou: ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou, ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes na dělali zrádce.

  Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky, farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

  Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda, zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda, král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem. král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

  Demokracie panuje od Aše po Humenné, samet i něha v pánu je a zuby vylomené, Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

  Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů, a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

  Jdi na obsah Jdi na menu
   

  ZÁVĚRY VIII. SJEZDU KSČM: "CÍLEM JE SPRAVEDLIVÁ SPOLEČNOST"

  3. 6. 2012

  Předsedou ÚV KSČM se stal pro příští čtyři roky opět Vojtěch Filip. Prvním místopředsedou zvolili delegáti VIII. sjezdu v sobotu Petra Šimůnka. V neděli dopoledne pak vybrali dva místopředsedy – Miloslavu Vostrou a Jiřího Dolejše.
  Sjezd schválil úpravy stanov. Bylo rozhodnuto, že nejen předsedu a prvního místopředsedu, ale také další místopředsedy ústředního výboru bude volit sjezd. Zřizují se krajské výbory, schváleny byly i statuty rozhodčích a revizních komisí KSČM. Nové stanovy začaly platit už v sobotu.
  Sjezd zvolil ústřední orgány strany, potvrdil složení ÚV, který na svém prvním zasedání v neděli zvolil členy nového VV ÚV KSČM tak, jak byli navrženi krajskými konferencemi, a doplnil za člena předsedu poslanců Pavla Kováčika a europoslance Jiřího Maštálku. Sjezd vzal na vědomí materiál Socialismus v 21. století, schválil Hlavní úkoly a zaměření politiky KSČM mezi VIII. a IX. sjezdem a Výzvu občanům ČR.

  »Cílem českých, moravských a slezských komunistů je vybudování sociálně spravedlivé společnosti, socialismu,« v úvodním slově sjezdu to zdůraznil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

  Předseda ÚV KSČM kritizoval skutečnost, že ČR se pod vedením koalice propadá do bezvýznamnosti, a zahraničí se na nás dívá jako na korupční zemi. Velkou pozornost věnoval zahraničněpolitické situaci. Vývoj posledních měsíců podle něj ukazuje, že současná celosvětová hospodářská krize dalece překoná krizi 30. let, její součástí je totální krize morální.
  »Je nutno přisvědčit ekonomickým expertům a analytikům, kteří říkají, že světová ekonomika se po završení své globalizace ocitla před katastrofou. Východiskem, neboli nápravou stávajícího stavu globálního ekonomického systému je jedině radikální změna samotného systému nebo minimálně její výrazná regulace. Z toho plyne i závěr, který sdílím, že lidstvo v nejbližší budoucnosti čekají nejhlubší společenské změny,« podtrhl Filip. Za důležitou označil spolupráci s komunistickými a radikálně levicovými stranami světa.
  Za hlavní cíle KSČM označil porážku Nečasovy vlády, nové volby a ustavení vlády respektující zájmy většiny občanů, zastavení tzv. restitucí církevního majetku, zpracování komplexního protikorupčního programu, rozšíření přímé demokracie – zákon o obecném referendu, bezplatnou zdravotní péči v souladu s LZPS, bezplatné studium, pomoc mladým rodinám, zastavení důchodové reformy…

  O funkci předsedy ÚV KSČM se ucházeli tři kandidáti. Post obhajoval předseda Vojtěch Filip, jeho protikandidáty byli místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič a komunální politik z Ostravy a vysokoškolský učitel Martin Juroška.
  Delegáti volili předsedu a 1. místopředsedu ÚV KSČM v sobotu. Z prvního kola volby vítěz nevzešel. Žádný z kandidátů nezískal potřebnou většinu hlasů. V případě volby předsedy získal Filip ze 448 platných hlasů 223, Grospič 135, pro Jurošku hlasovalo 90 delegátů. Rozhodlo se až v 2. kole, kam postoupili Filip s Grospičem. Post předsedy obhájil Filip, získal 275 ze 443 platných hlasů. Pro Grospiče bylo 168 delegátů.

  Ani v případě prvního místopředsedy delegáti nerozhodli v 1. kole. Ze šesti kandidátů (Lukáš Kollarčík, Jaroslav Komínek, Vladimír Sácký, Josef Skála, Václav Snopek, Petr Šimůnek) postoupili s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů do 2. kola Skála a Šimůnek. Zvítězil bývalý poslanec Petr Šimůnek, získal 265 ze 435 platných hlasů.

  Rovněž o obsazení funkce předsedy Ústřední revizní komise delegáti rozhodli až ve 2. kole. V něm získala Zdeňka Lišková 311 ze 446 platných hlasů, pro dosavadního předsedu ÚRK Otakara Zmítka hlasovalo 137 delegátů. Volba předsedy Ústřední rozhodčí komise byla rychlá, hned v 1. kole zvítězil s 236 ze 449 hlasů obhájce funkce Zdeněk Levý.

  Sjezd rozhodl, že v příštích letech budou pouze dva místopředsedové – jeden pro ekonomiku, druhý pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež. O obsazení těchto funkcí delegáti rozhodovali v neděli dopoledne. O post místopředsedy pro ekonomiku se ucházeli: Karel Procházka, Miloslava Vostrá a Milan Holý. Už v 1. kole sjezd 256 hlasy rozhodl, že místopředsedkyní strany pro ekonomiku bude Miloslava Vostrá.
  O post místopředsedy pro odborné zázemí se utkali Stanislav Grospič a Jiří Dolejš. Zvítězil Dolejš, kterého podpořilo 248 kandidátů.

  Delegáti ještě v sobotu večer diskutovali o programových dokumentech. Materiál Socialismus v 21. století představil Stanislav Grospič. Připomněl, že jde o dlouhodobý úkol, který byl zformulován ještě na VI. sjezdu v Českých Budějovicích. Podle Grospiče se začínají objevovat názory, že je nutné zahájit práce na historickém posouzení období socialismu v Československu i Evropě, a také na zobecnění chyb, které vedly k událostem v letech 1989 a 1990. V období do IX. sjezdu KSČM je podle něj třeba uspořádat teoretickou programovou konferenci k otázkám posouzení cest k socialistické společnosti. »Je nezbytné diskutovat o vizi socialistické společnosti, zvláště tváří v tvář narůstající hospodářské krizi a výraznému sociálnímu napětí ve společnosti,« řekl.

  Úvodní slovo k hlavním úkolům KSČM na příští čtyři roky přednesl Vojtěch Filip. Co je podstatou materiálu? Popis současného stavu a toho, co má být prvními, druhými a následujícími kroky pro nejbližší období, čím a jak oslovit veřejnost. Za důležité považuje vycházet z konkrétní situace a neodtrhování se od mas. Mezi priority konkrétních kroků zařadil mj. potřebu »být čitelní«, ale také nutnost zabývat se daňovým systémem ČR tak, aby se naplnila státní kasa…

  Úsilí KSČM směřuje k vybudování spravedlivějšího společenského řádu – socialismu, »kde lidé budou odměňováni podle práce a vše se bude dít ve prospěch společnosti. Majetek nebude rozhodujícím kritériem pro společenské zařazení. Svět za více než 160 let, které uplynuly od vize Marxe, Engelse a těch, kteří je následovali, od V. I. Lenina až po současné představitele komunistického hnutí, se sice změnil, komunismus a jeho první fáze – socialismus, je však stále aktuálním a humánním cílem lidstva. Jen se bude lišit od představ z 19. století,« sdělil Filip.

  Prvního dne sjezdu se zúčastnilo 454 delegátů (99,6 %), z toho 363 mužů (79,8 %) a jen 91 žen (20,2 %). Průměrný věk delegátů je 57 let. Nejmladšími účastníky jsou devatenáctiletí Michal Vávra (Karlovy Vary) a Filip Zachariáš (Vyškov), nejstarším 85letý Stanislav Hejduk z Mělníka. Na sjezd přijelo také 44 hostů a akreditovalo se na něm 42 zástupců médií. Nedělního jednání se zúčastnilo 452 delegátů (99,12 %).

   

  Náhledy fotografií ze složky Okresní konference 18.2.2012

  Komentáře

  Přidat komentář

  Přehled komentářů

  Zatím nebyl vložen žádný komentář