KSČM***Nymbursko jako na dlani

Ke stažení

 • Likvidace cukrovaru Hrochův Týnec v obrazech ke stažení ZDE
 • "Ať žije vláda! . . . . . Ale za svoje."

  ...

  Rychlé info

  2. 3. 2023 od 16 hodin beseda v Malém sále s Kateřinou Konečnou a dalšími
  8. 3. 2023 od 14 hodin okresní oslava Mezinárodního dne žen
  1. 5. 2023 okresní oslava 1. Máje Nymburk od 10 hodin

  Koutek poezie

  Mějme je rádi

  Každý roku začátek, ohlédnem se nazpátek. Abychom si byli jistí, že nejsme jen pesimisti.
  Máme vládu, prezidenta, každému z nich roste renta. Správně jsme se snažili, tak nám všechno zdražili.
  Byli přitom spravedliví. Jenom hlupák se jim diví. Proč chudákům přidávat? Stejně budou nadávat.
  Podle vlastní logiky volí prvky taktiky. Snadněji se přece postí, ten kdo nemá všeho dosti.
  Proto dají sami sobě v této lidsky těžké době. Nač jsou lidu hmotné statky? Zbytečně by dělal zmatky.
  Rádi nesou tíhu moci a činí tak ve dne v noci. Jen když mohou svému lidu přinést v žití trochu klidu.
  Vzali by i větší věno. Bohužel. Je dokradeno. Heslo však zní: „Nepřestat. Chudé lidi potrestat.
  Když nebudou mít žádnou sílu, těžko vyhrabou se z jílu“. A tak mocní svojí pílí míří směle k svému cíli.
  Řekněte. No není hezká, cesta do prdele Česká?

  Sociálně právní poradna KSČM

  poradna@kscm.cz

  Naši odborníci se budou snažit zareagovat na vaše dotazy nejpozději do 7 pracovních dnů.
  Nabízíme vám poradenství v těchto oborech:
  •lidská práva a sociálně právní ochrana dětí
  •občanské právo
  •pracovní a správní právo
  •sociální problematika
  •zdravotní problematika
  •bytová problematika
  •školská problematika,
  sociálně patologické jevy
  dětí a mládeže
  •genderová problematika
  •ekologická problematika
  •finanční poradenství
  •bezpečnostní problematika
  •zemědělská problematika
  S důvěrou se obracejte na odborníky KSČM.
  Upozornění: Tato občanská poradna nemůže v žádném případě nahrazovat kompetence orgánů státu nebo plnit úlohu arbitra.


  Priority volebního programu KSČM

  * Práce pro všechny za spravedlivou mzdu

  * Žádná tolerance k omezování sociálních jistot, důstojný život i pro seniory

  * Investice do lidí, vědy a nových technologií jako základ boje proti krizi

  * Zdravé životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, regulace trhu

  * Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví

  * Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie

  * Společnost vzdělání a kultury

  * Šance pro mladé na kvalitní život

  * Rovný přístup k informacím a rozvoj informačních technologií

  * Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek


  Karel KRYL

  Karel Kryl

  Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou: ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou, ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes na dělali zrádce.

  Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky, farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

  Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda, zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda, král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem. král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

  Demokracie panuje od Aše po Humenné, samet i něha v pánu je a zuby vylomené, Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

  Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů, a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

  Jdi na obsah Jdi na menu
   

  Provozní řád

  14. 2. 2023

  Provozní řád centra volného času Nymburk,

  Obecní dům KOKOS, Bedřicha Smetany 55

   

  1. Obecně

  a) Provozní řád platí pro všechny (provozovatele, návštěvníky, využívající organizace)

  b) Správcem a provozovatelem Centra volného času Nymburk (dále jen „centrum“) je Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy Nymburk (dále jen „strana“). Strana zajišťuje provozní podmínky fungování Centra. Strana zajišťuje kontrolu využití a dodržování provozního řádu centra.

  c) Centrum se skládá z místnosti ve 3. NP Obecního domu KOKOS, číslo dveří 307. Dále z kuchyňky.

  d) Využití bude upřednostněno například pro hraní deskových her, společenské hry, místnost můžeme vybavit elektronickými šipkami, doučování studentů apod. Vše podle zájmu.

   

  2. Provoz centra

  a) Centrum je v provozu pro individuální zájemce z řad veřejnosti v pondělí a ve čtvrtek v době od 09,00 do 17,00.

  b) Centrum je v provozu pro organizované zájemce z řad spolků, na schůze SVJ, na volnočasovou organizovanou činnost v průběhu celého týdne dle zajištění provozu Obecního domu KOKOS.

  c) U organizované činnosti bude vždy ustanovena kontaktní odpovědna osoba.

  d) Maximální kapacita centra je 42 návštěvníků.

  e) Klíče po dohodě o využití jsou k dispozici na sekretariátu strany v přízemí budovy. Chodbička napravo vedle jídelny, číslo dveří 11.

  f) Při využití prostor centra mají přednost organizované a dopředu nahlášené aktivity.

   

  3. Bezpečně a hygienicky

  a) Pravidla bezpečnosti jsou dána obecně platnými předpisy BOZP.

  b) Za technický stav odpovídá strana.

  c) Návštěvníci jsou povinni upozornit pracovníky strany na nedostatky budovy či zařízení.

  d) Za úrazy způsobené porušením předpisů BOZP, protipožárních předpisů a dalších pravidel slušného a společenského chování neodpovídá strana ani její pracovníci, ale návštěvníci centra.

  e) V prostoru centra je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů, drog a jiných toxických či omamných látek. Dále je do prostoru centra zakázán vstup osob pod vlivem alkoholu, drog a jiných toxických či omamných látek.

  f) Není dovoleno přemísťování nábytku a zařízení místností bez souhlasu pracovníka strany.

  g) Zapůjčené věci a vybavení je třeba vrátit ve stavu v jakém byly zapůjčeny.

  h) Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a mít vhodné oblečení i obuv.

  ch) Všichni návštěvníci a uživatelé jsou povinni dbát pokynů pracovníků strany.

   

  4. Na závěr

  a) Porušování tohoto provozního řádu může být důvodem k vyloučení návštěvníka využívajícího zařízení centra a může být i zákazem pro budoucí návštěvy centra.

  b) Tento provozní řád zpracoval předseda OV KSČM Nymburk a je platný do odvolání či nahrazení jiným provozním řádem spolu se schválením záměru zřízení centra od 13. února 2023. Kontakt: ov.nymburk@kscm.cz mobil: 725 646 018.

  c) web: https://ovkscm.estranky.cz/clanky/centrum-volneho-casu

   

  cvc-logo.png