KSČM***Nymbursko jako na dlani

Ke stažení

 • Likvidace cukrovaru Hrochův Týnec v obrazech ke stažení ZDE
 • "Ať žije vláda! . . . . . Ale za svoje."

  ...

  Rychlé info

  2. 3. 2023 od 16 hodin beseda v Malém sále s Kateřinou Konečnou a dalšími
  8. 3. 2023 od 14 hodin okresní oslava Mezinárodního dne žen
  1. 5. 2023 okresní oslava 1. Máje Nymburk od 10 hodin

  Koutek poezie

  Mějme je rádi

  Každý roku začátek, ohlédnem se nazpátek. Abychom si byli jistí, že nejsme jen pesimisti.
  Máme vládu, prezidenta, každému z nich roste renta. Správně jsme se snažili, tak nám všechno zdražili.
  Byli přitom spravedliví. Jenom hlupák se jim diví. Proč chudákům přidávat? Stejně budou nadávat.
  Podle vlastní logiky volí prvky taktiky. Snadněji se přece postí, ten kdo nemá všeho dosti.
  Proto dají sami sobě v této lidsky těžké době. Nač jsou lidu hmotné statky? Zbytečně by dělal zmatky.
  Rádi nesou tíhu moci a činí tak ve dne v noci. Jen když mohou svému lidu přinést v žití trochu klidu.
  Vzali by i větší věno. Bohužel. Je dokradeno. Heslo však zní: „Nepřestat. Chudé lidi potrestat.
  Když nebudou mít žádnou sílu, těžko vyhrabou se z jílu“. A tak mocní svojí pílí míří směle k svému cíli.
  Řekněte. No není hezká, cesta do prdele Česká?

  Sociálně právní poradna KSČM

  poradna@kscm.cz

  Naši odborníci se budou snažit zareagovat na vaše dotazy nejpozději do 7 pracovních dnů.
  Nabízíme vám poradenství v těchto oborech:
  •lidská práva a sociálně právní ochrana dětí
  •občanské právo
  •pracovní a správní právo
  •sociální problematika
  •zdravotní problematika
  •bytová problematika
  •školská problematika,
  sociálně patologické jevy
  dětí a mládeže
  •genderová problematika
  •ekologická problematika
  •finanční poradenství
  •bezpečnostní problematika
  •zemědělská problematika
  S důvěrou se obracejte na odborníky KSČM.
  Upozornění: Tato občanská poradna nemůže v žádném případě nahrazovat kompetence orgánů státu nebo plnit úlohu arbitra.


  Priority volebního programu KSČM

  * Práce pro všechny za spravedlivou mzdu

  * Žádná tolerance k omezování sociálních jistot, důstojný život i pro seniory

  * Investice do lidí, vědy a nových technologií jako základ boje proti krizi

  * Zdravé životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, regulace trhu

  * Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví

  * Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie

  * Společnost vzdělání a kultury

  * Šance pro mladé na kvalitní život

  * Rovný přístup k informacím a rozvoj informačních technologií

  * Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek


  Karel KRYL

  Karel Kryl

  Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou: ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou, ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes na dělali zrádce.

  Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky, farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

  Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda, zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda, král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem. král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

  Demokracie panuje od Aše po Humenné, samet i něha v pánu je a zuby vylomené, Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

  Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů, a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

  Jdi na obsah Jdi na menu
   

  Milovice – uklidnit situaci se do Milovic vypravil hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl. Na naléhání starostů a dalších komunálních politiků byla veřejně odmítnuta varianta severojižních drah letiště. Zástupce Nikodém a Partner: hledali jsme maximální možnou variantu využití území. Záměr na využití území s otazníky.

  Obrazek

  Jednání v prostorách Mateřského centra v Milovicích zahájil hejtman Petr Bendl (ODS) s tím, že kraj nabídl obcím (v případě, že uzavřou svazek obcí) 10 % podílu v připravovaném projektu, sdružení obcí však nevzniklo. Kraj podle něj nepočítá s centrem leteckého provozu avšak v územním plánu mají letiště, musí tak s ním počítat. Následně předal slovo zástupci firmy NIKODEM a PARTNER, panu Rojtovi, který představil Technicko ekonomickou studii a generel letiště, přitom uvedl, že zpracovávali pouze studii maximální varianty využití území a generel letiště Boží Dar se záměrem mít v blízkosti letiště průmyslovou výrobu bez ohledu na okolí (se starosty dotčených obcí se nebavili proto, aby nebyli ovlivněni).

  Obrazek

   

   

   

  V současné podobě počítali s odbavovacím areálem pro cestující a pro dopravu pro letadla kategorie Boxing 737 – 150 cestujících a 20 tun nákladu. Limitujícími faktory jsou území navržená k ochraně přírody Natura 2000 a obec Straky, kdy využití letiště by v této obci překročilo hlukové limity). Na druhou stranu jednostranný provoz sníží kapacitu letiště a také je v konfliktu s naváděcími drahami okolo Prahy (jednosměrný provoz mají letiště v Karlových Varech nebo v Košicích). Dráha pro přistání může být i kratší, ale pro vzlet vyžadují letadla delší prostor. Jednou z variant by bylo prodloužit stávající dráhu o 600 metrů a zvýšit tak vzletovou hladinu nad Strakami a toto s vybudováním hlukového valu a dalšími úpravami (např. plastová okna) by snížilo hlučnost. Kolmé dráhy nejsou možné z hlediska zvlněnosti území a vzhledem k větru. Další možností by bylo postavit souběžnou dráhu, která by vykryla nevýhody současné dráhy.

   

  V rozvoji letiště hraje prim blízkost dálničního napojení, uvažovaná rychlodráha Lysá nad Labem – Liberec (skloubila by se tak doprava letecká, silniční a železniční).

  Konkurenty uvažovaného letiště by byly Vodochody – zde je také blízkost dálnice, přes dostavbu areálu má tato lokalita menší potenciál, neboť je příliš blízko Ruzyni a Praze. Dalším konkurentem může být letiště v Mnichově Hradišti – již v současné době má statut mezinárodního letiště, avšak vzhledem k obytné zástavbě není možný další rozvoj, maximálně do výše soukromých letů.

  Hejtman Bendl zdůraznil, že toto jsou možnosti území, co je technicky možné. Hovořil o jedinečnosti a atraktivnosti území, kdy umístění letiště zvýší mzdové ohodnocení obyvatel regionu. Vedoucí odboru regionálního rozvoje Jakub Kleindienst hovořil o procesu hledání strategického investora. Má jít o zřízení průmyslové zóny, kterou bude doplňovat letiště.

   

  Obrazek

  Varianta Sever – Jih nepřipadá do úvahy, avšak firma, která ji navrhla je dále v jednání

  Na dotazy přítomných reagoval hejtman veřejně zamítnutím varianty drah letiště kolmo k stávající dráze. Avšak firma, která varianty předložila je stále ve hře (jedná se o firmu Prague IC pozn. red.). Zatímco hejtman hovořil o tom, že plány kolmých drah, které měli účastníci k dispozici, nezná, Ladislav Kutík (ODS, člen rady Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu, starosta Nymburka) hovořil o tom, že podobných variant je asi 15 a pokud to někdo starostům rozeslal, jedná se zřejmě o trestný čin. Dle něj se jedná pouze o vhled do území a jeho možností. Na dotaz starostky Všejan Zuzany Nekovářové (nestr.) jak to že neměli všichni zájemci stejné podmínky (někteří si sehnali bližší informace určené pro kraj) reagoval Kutík, že někteří si prostě informace sehnali. Nekovářová a další rovněž poukazoval na jednostrannost jednání kraje a na nevyužití například turistického a rekreačního potenciálu prostoru (lesy) a jiné využití než industrializační. Starosta Milovic Milan Kraus (SNK-ED) řekl, že nepředpokládá, abychom se zde sešli a rozhodli, je třeba změnit územní plán BVVP Mladá. Starosta Lysé nad Labem Jiří Havelka (ODS) kraji poděkoval. Zástupce obce Straky odmítl možnost létání přes obec Straky a připomněl negativní zkušenosti obyvatel Strak s předchozím působením vojenského letectva.

  Obrazek

  Bendl: Něco za něco, není možné nechat území ve stávajícím stavu

  Na reakci zástupců obce Čachovic bylo zdůrazněno hejtmanem, že když letiště nechtějí, připravují se výhody z něj vyplývající. Hledáme limity, když nebude letiště, tak se nebude stavět na hlavu. Bendl potvrdil, že jsme na začátku procesu, kraj doporučí investory, jedná se o několikakolový proces, není možné stát v území na místě. Radní Kutík zdůraznil, že se jedná o rozvoj území (přistěhování nových lidí), kteří nemají v místě zajištěny pracovní příležitosti. Na to bylo poukazováno, že řada lidí zde bydlí pro klid území a raději za prací dojíždí a řada lidí práci v místě má zajištěnu. V závěru hejtman prohlásil, že nejde starosty dotčených obcí obejít, jedná se o proces něco za něco a dodal, že se těší na spolupráci.

  Obrazek

  K tomu jedna z účastnic poznamenala, že návrhy kolmých drah byly proto, aby se „protlačila“ alespoň předložená varianta rozvoje letiště. Vedoucí odboru regionálního rozvoje Kleindienst v rozhovoru prohlásil, že rozhodnout budou moci starostové, nikoli „každý kdo má v ruce hrábě“. Námitku na možnou zkorumpovanost politiků řešil tím, že občané by si pak museli zvolit jiné zastupitele. Bohužel občanům by to moc nepomohlo v případě schválení letiště takovým způsobem (pozn. red.). Rozvoj tak velkého celku nelze dělat bez ohledu na občany a už vůbec ne tak, aby se jim zhoršily podmínky pro život, zdůraznil účastník prezentace a kandidát do krajských voleb Zdeněk Milata (KSČM).

   

   

  (net)


   

  Náhledy fotografií ze složky Letiště Milovice Boží Dar